Building and strengthening ICTS and P&L unions in West, North Africa

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt 60040 innefattar både telekom och post och logistiksektorerna har utökats till att omfatta Elfenbenskusten Demokratiska Folkrepubliken Kongo, Madagaskar, Marocko, Senegal, Tunisien. Ett systerprojekt 60262 täcker södra och västra engelsktalande Afrika. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är initialt Orange, MTN, Vodacome och DHL, Geopost och den traditionella statliga posten

Projektnummer:
60299
Projektorganisationer:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
För mer information kontakta Catarina Silveira