Strengthening public services unions for quality public services, decent work and social dialogue in Chad

ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och en samarbetspartner i Tchad genomföra ett projekt under 2018-2022. Genom partnerförbund kommer 7 andra PSI-anslutna förbund. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete inom ramen för ett regionalt projekt där både Burkina Faso och Tchad ingick. Projektet visade flera starka resultat, framförallt inom området kunskapsökning kring fackliga och mänskliga rättigheter. Samtidigt led också de tidigare projektet under alltför högtflygande mål och det faktum att regionen har varit våldsutsatt och i länder vars utveckling socialt, ekonomiskt och politiskt har böljat fram och tillbaka. Detta har lett till att ST och PSI valt att fokusera sitt stöd i regionen till färre samarbetsparter och med mer begränsade målsättningar. Situationen i Tchad är fortsatt instabil. Val i april 2016 följdes av en period av protester där facken deltog under parollen ”Det räcker nu!” Flera fackliga företrädare fängslades och regeringens inriktning på att försämra arbetstagarnas villkor har lett till ett enande av facken under en rad centralorganisationer. I och med en statlig lag som förbjudit strejker så är behovet av en ökad social dialog mycket stor. I början av 2017 lyckades PSI få till förhandlingar mellan facken och statliga företrädare vilket lett till löften om lättnader avseende lagen och utbetalning av försenade löner inom offentlig sektor. Samtidigt som förhandlingskraften är stark hos facken så är de internt mycket svaga avseende transparens och funktionella finansiella system och rekryteringsstrategier. Projektet syftar till att stärka förbunden internt, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Tchad. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Projektnummer:
60295
Land:
Projektorganisationer:
ST
För mer information kontakta Lana Willebrand