Building sustainable public services unions in Burkina Faso

ST kommer tillsammans med Public Service International (PSI), PSI regional office for Africa and Arab countries och tre samarbetspartner i Burkina Faso genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbete inom ramen för ett regionalt projekt där både Burkina Faso och Tchad ingick. Projektet visade flera starka resultat, framförallt inom området kunskapsökning kring fackliga och mänskliga rättigheter men också i och med stärkandet av en facklig plattform UAS, som genom en strategisk roll har bidragit till viss stabilitet i landet under en annars politiskt turbulent period. Relation mellan staten och facken har förbättrats och lett till antagandet av en lag som stadgar ett check-off-system, med direktbetalning av fackföreningsavgiften från lönen. Check-off-systemet har dock ännu inte kommit i bruk. Samtidigt led också de tidigare projektet under alltför högtflygande mål och det faktum att regionen har varit våldsutsatt och i länder vars utveckling socialt, ekonomiskt och politiskt har böljat fram och tillbaka. Detta har lett till att ST och PSI valt att fokusera sitt stöd i regionen till färre samarbetsparter och med mer begränsade målsättningar. Projektet syftar till att stärka förbundens egna finansiella hållbarhet, att öka antalet kvinnor och unga som tar ledande positioner och engagerar sig fackligt och att öka enigheten mellan de olika facken som är anslutna till PSI för att öka det totala inflytandet som facket har i Burkina Faso. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Projektnummer:
60294
Land:
Projektorganisationer:
ST
För mer information kontakta Lana Willebrand