Building Trade Union Capacities and Quality Public Services for a Just Transition to Climate Change

ASSR, Vision & Kommunal ska tillsammans med Public Service International (PSI), PSI sub-regional offices och 33 samarbetspartner i Jamaica, Kenya, Peru, Tonga, Tunisien och Zambia genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner dock bygger ansökan på ett tidigare pilotprojekt som genomfördes på en regional basis (60210). I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen.

Det globala facket PSI har varit aktivt engagerad i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh). PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområde som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hus PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändring; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar att facket kan bidra till att motverka negativa konsekvenserna av klimatförändring och omställning.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att föra en effektiv socialdialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Projektnummer:
60292
Projektorganisationer:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
För mer information kontakta Lana Willebrand