Empowering performers' unions in Africa

Generellt arbetar artister i Afrika inte sällan inom osäkra anställningsförhållanden, vilket innebär ingen eller mycket begränsad tillgång till sociala trygghetssystem. Inte sällan inskränks också rättigheten att bilda ett fackförbund eller att förhandla löner kollektivt. Detta beror till stor del på att audiovisuella artisters arbetsrättsliga status sällan är någonting som erkänns av arbetsgivare.

Den fackliga situationen försvåras än mer av svaga regler kring arbetsmiljö, otydliga partsförhållanden inom social dialog och svaga ekonomiska resurser hos fackförbunden. Det råder även en könsdiskriminering på arbetsmarknaden och kvinnors representation inom vissa fackförbund är klart undermålig.

Insatsen är en fortsättning på tidigare samarbete sedan 2013. Projektmålet är att stödja FIAs medlemsförbund i Marocko, Sydafrika och Ghana, med att få genomslag som påverkansaktörer för kärnfackliga frågor, främja rättsliga ramverk för artister, stärka förbundens kommunikationsförmåga, samt att öka jämställdheten och stärka ledarskapet inom förbunden. För Ghanas fackförbund är även målet att stärka förbundets finansiella förmåga.

Projektnummer:
60288
Projektorganisationer:
Teaterförbundet
För mer information kontakta Ruben Wågman