Building trade union capacity to defend human rights of IDPs to quality public services

Akademikerförbundet SSR ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional Office for Africa and Arab Countries (PSI Afro) samt två samarbetspartner i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra ett projekt i Nigeria under 2018-2022.

Projektet kommer att äga rum i två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, t.o.m. total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades målmedvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes. Många av hälsoarbetare är själva internflyktingar då de och deras familjer utsattes för våld, attackerades på sina arbetsställe eller kidnappades. Den lokala regeringen i Borno och Yobe saknar kapacitet för att hantera situationen för fördrivna offentliganställda och uteblivna tjänsterna. En faktor som försvårar situationen ytterligare är att facket inte ses som en samarbetspartner inom flykting- och migrationspolitik även om fungerande legitima fackförbund finns och organiserar arbetare som spelar en nyckelroll vad gäller att leverera sociala och hälsotjänster under mycket svåra humanitära förhållandena.

Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som är själva internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, kartläggning av läget, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Projektnummer:
60287
Land:
Projektorganisationer:
Akademikerförbundet SSR , Public Service International (PSI) , PSI Regional Office for Africa and Arab Countries (PSI Afro), Medical and Health Workers Union (MHWUN) , National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM)
För mer information kontakta Lana Willebrand