HTUR- Defending human and trade union rights at risk

Projektet arbetar för att stärka självständiga fackrörelser och för att utöka respekt för arbetarnas rättigheter. Redskapen är övervakning av rättigheterna från arbetarsidan, publicerande av ett globalt index, samt direkt stöd i de länder som bedöms ha större risk.

Projektnummer:
60286
Projektorganisationer:
LO TCO Projektkansli
För mer information kontakta Emir Figueroa