Building Trade Union capacities in SEE and NIS

Projektet söker bygga upp fackliga krafter genom att främja subregionalt fackligt samarbete och åtgärder inom området för ekonomiska och rättsliga reformer.
Målet är att de medverkande fackförbunden kan samarbeta bättre i regionen. Med EU-anpassningen som bas finns ett bättre erfarenhetsutbyte och ett nätverk av experter inom ekonomi och rättsfrågor.

Projektnummer:
60284
Projektorganisationer:
LO TCO Projektkansli
För mer information kontakta Emir Figueroa