Support to the ZCTU

Projektet stödjer kapacitetsuppbyggnad för fackföreningsrörelsen och möjliggör för ZCTU att fortsätta sin kamp för fackliga och mänskliga rättigheter samt ökad demokrati i landet. Syftet är att hitta effektiva vägar för att sprida information, att bekämpa de drakoniska lagar som introducerats samt att stärka ZCTUs strukturer på regional och distriktsnivå.

Projektnummer:
60278
Land:
Projektorganisationer:
LO TCO Projektkansli
För mer information kontakta Emir Figueroa