Decent Work Agenda in Colombia

Projektet syftar till att stärka fackföreningsrörelsen genom stöd till en omvandling av centralorganisationen CUT i Colombia, från dagens situation med små företagsfack till sektoriella förbund. För denna nya struktur behövs både utbildning, påverkansarbete och informationskampanjer.
Colombia är ett av de farligaste länderna i världen att vara fackligt aktiv i. LO-TCO har sedan länge gett stöd til CUT:s olika medlemsförbund.

Projektnummer:
60275
Land:
Projektorganisationer:
LO TCO Projektkansli
För mer information kontakta Emir Figueroa