Organisationsutveckling av lärarorganisationer

Lärarförbundets program bidrar till att utveckla starka lärarorganisationer som kan främja lärares och skolanställdas arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter, försvara deras arbetsvillkor och därmed på längre sikt verka för kvalitativ utbildning för alla. Detta sker på olika sätt. I många länder har lärare så låga löner att de tvingas ta arbete utöver undervisningen. En lön som lärare kan leva på bidrar därför till ökad kvalitet på undervisningen. Lärarorganisationer kan genom engagemang och opinionsbildning även bidra till en ökning av utbildningsbudgeten i de offentliga finanserna, vilket ger fler barn tillgång till utbildning. Genom att verka för en god dialog med utbildningsministerier, kan lärarfacken sätta kvaliteten på lärarnas utbildning på dagordningen.
Programmets mål är att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning med kvalitet för alla.

Projektnummer:
60274
Projektorganisationer:
Lärarförbundet
För mer information kontakta Carina Söderbjörn