Union Building Sub-Saharan Africa

Många förbund i Afrika söder om Sahara har stora behov inom utbildning och organisationsutveckling. Särskilt vad gäller facklig utbildning, interdemokrati, ekonomihantering, jämställdhet och strategisk planering. Projektet syftar till att stödja de involverade förbunden med organisationsutveckling utifrån individuellt utformade planer för organisationsutveckling.

Projektnummer:
60271
Projektorganisationer:
IF Metall, Unionen, Pappers
För mer information kontakta Heidi Lampinen