Unions harnessing the leadership potential of a gender-balanced collective to champion workers' rights

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Subregional Office for Southern Africa och två samarbetspartner i Swaziland, National Public Services & Allied Workers Union (NAPSAWU) och Swaziland Democratic Nurses Union (SWADNU) genomföra ett projekt i Swaziland under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt från 2014-2016 och 2017. Swaziland fortsätter befinna sig i en period av ekonomisk stagnation. Regeringen svarar med nedskärningar och privatiseringar inom den offentliga sektorn vilket direkt påverkar de lokala samarbetspartnerna. De identifierade påföljderna av privatiseringar är ökad korruption, försämrade samhällstjänsterna, försvagning av fackets makt att förhandla om kollektivavtal, arbetslöshet och förlust av medlemmar. Även om politiska partierna är förbjudna i landet, tillåts organisering inom fackförbund som kan föra opinionsarbete mot allmänheten och påverkansarbete mot lagstiftare. Hiv/aids är ett stort problem i landet med ca en tredjedel av landets befolkning i den produktiva åldern som lever med hiv. Den höga hiv-prevalensen och andra hälsoproblem kopplade till hiv påverkar arbetsmiljö och hälsa, särskilt inom offentliga vårdinrättningar. Det tidigare projektet har bidragit till stärkandet av förbundens kapacitet att påverka, ökat andel kvinnor i ledarpositioner och integrerat hiv/aids och tuberkulos i fackets arbete för hälsa och säkerhet. Kvinnor fortsätter dock vara underrepresenterade inom förbundets ledarpositioner och därför kommer ett ökat fokus läggas på jämställdhet under den nästa perioden. Syftet med projektet är att stärka förbundens kapacitet att förhandla, genomföra kampanjer och organisera på en jämställdbasis för att kunna påverka politiken i relation till arbetsmarknadslagstiftning och privatiseringspolitik inom den offentliga sektorn. De huvudstrategierna inkluderar kartläggning av konsekvenserna av privatisering som kommer att utgöra en grund i påverkansarbete, utbildningsworkshops i ledarskap, organisering, förhandling och påverkan. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Projektnummer:
60270
Projektorganisationer:
Vision
För mer information kontakta Lana Willebrand