Increasing organising and bargaining power in the finance sector in Africa at Barclays, Ecobank and Standard Banks

Insatsen i samarbete med Finansförbundet och UNI har som mål att stärka bankfack i Togo, Namibia, Kenya och Burkina Faso och skapa en Alliance Alliance för Ecobank och Standard Bank för att möjliggöra för fackföreningar i dessa företag och utveckla gemensamma strategier för att främja och skyddamedlemmarnas intresse. Projektet är en fortsättning från 2014-16 men med nya länder och målföretag. Under perioden har framgångar uppnåtts såsom skapandet av Barclays Network och ökad medlemstillväxt i Botswana, Zimbabwe och Tanzania. Barclays har nu bestämt att sälja sina aktiviteter i Afrika och det påverkar projektets inriktning som nu breddas gentemot andra stora bankaktörer på kontinenten till de afrikanska bankerna Ecobank och Standards Bank.
Facken i målföretagen har för närvarande lågt medlemsantal och brister i erfarenhet gällande kollektiva förhandlingar. Strategin är att förbättra partnerorganisationernas organiseringskapacitet genom att utbilda ledare och aktivister/förhandlare i grundläggande kollektiva förhandlingsteknik, öka medlemsantalet och genom alliansbildandet öka gränsöverskridande samarbete.

Projektnummer:
60268
Projektorganisationer:
Finansförbundet
För mer information kontakta Catarina Silveira