Decent Work and Quality Public Services in Municipal Sector

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Interamerica (Brasil) och 9 samarbetspartners i Paraguay genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare samarbetsprojekt under 2014-2016 samt 2017. Genom tidigare projekt har de flesta lokala förbund fått fler medlemmar vilket visar på ökad fackets relevans som kämpe för arbetarnas rättigheter och arbetsvillkor. Genom att ställa krav, utbilda och aktivt ta strid mot privatiseringar har de tydligt bidragit till att stoppa ett lagförslag från styrande högerregeringen och även lyckats omvandla omkring 10 000 otrygga anställningar till fasta arbeten. Denna utveckling kommer att fortsätta under den nästa perioden med fokus på ökad samordning mellan facken för att föra en effektiv kampanj mot urholkningen av den offentliga sektorn. Den ostabila och spända politiska situationen i landet gör att även vunna rättigheter och slutna kollektivavtal återkallas eller inte följs av företag och staten. Ett hinder i en effektiv facklig agenda fortsätter vara splittring, även på politiska grunder, och brist på relevant kompetens i de fackliga leden. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar både i de traditionella ämnena som förhandling, opinionsarbete, ledarskap och nya frågor så som jämställdhet, organisering av unga, anständiga arbetsvillkor och kvalité i den offentliga sektorn. Projektets resultat kommer att verifieras genom en extern utvärdering.

Projektnummer:
60266
Land:
Projektorganisationer:
Vision
För mer information kontakta Lana Willebrand