Organisational development and Leadership training

Ockupationen av Västbanken begränsar Palestiniernas rörelsefrihet och kvinnor är särskilt utsatta. De bär huvudansvaret för barnen och att utsätta sig för onödiga risker innebär ett hot mot familjen. Mäns, och särskilt kvinnors, rörelse till och från sin arbetsplats och deltagande i fackliga aktiviteter är begränsad. Projektet syftar till att stärka Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA) till att bli en stark, demokratisk, transparent och medlemsstyrd organisation som samarbetar med andra fackliga organisationer i regionen och världen. Projektet, som stöds av Vårdförbundet och det globala facket ICN, ger PNMA:s medlemmar, speciellt kvinnor, möjlighet att bryta mot isoleringen och tillgång till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Projektnummer:
60264
Land:
Projektorganisationer:
För mer information kontakta Lana Willebrand