Building and strengthening ICTS and P&L unions in West and Southern Africa

Insatsen som stöds av Seko och UNI är nytt med delar av tidigare projekt (60203 och Sekos bilaterala projekt i Malawi 60001) innefattar både telekom och post och logistiksektorerna i Ghana, Kenya Liberia Nigeria Sierra Leone Sydafrika, Tanzania och Zambia. Ett systerprojekt 60299 täcker norra och fransktalande västra Afrika. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Under de första tre åren av projektet inom telekomsektorn kommer projektet att fokusera på arbetstagare vid MTN i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Ghana och Zambia och utveckla stödet i Vodacom från och med 2020. För den senare delen av projektet (2021 och 2022) kan eventuellt ett tredje multinationellt företag bli aktuellt. För post och logistiksektorn är målföretagen DHL, DPD Geopost och den traditionella nationella posten.

Projektnummer:
60262
Projektorganisationer:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
För mer information kontakta Catarina Silveira