IT Organizing and Women Empowerment

Insatsen, som sker i samarbete med Unionen och UNI i Argentina, Brasilien, Malaysia, Nepal och Sri Lanka, är nytt. Trots den enorma tillväxten av IT-sektorn globalt är dess arbetstagare fortfarande i stort sett inte organiserade i fackföreningar beroende av bristande tradition och institutionella ramar för facklig organisering.

Följaktligen saknar fackföreningsledarna kompetens och erfarenheten av att organisera och förhandla kollektivt och bygga starka och hållbara fackföreningar som kan ta tillvara medlemmars intresse. Projektet syftar till att stärka it-facken genom att organisera, utbilda i förhandlingsteknik och uppnå kollektiva förhandlingar för att säkra arbetstagarnas rättigheter i de utvalda företagen i sina hemländer samt samarbeta med de regionala och globala nätverken. Det andra målet är att lyfta fram och främja jämställdheten inom sektorn och att organisera kvinnor.

Projektnummer:
60260
Projektorganisationer:
Unionen
För mer information kontakta Catarina Silveira