Strengthening unions for quality public health systems in West and Central Africa

Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI Regional office for Africa and Arab Countries (Togo) och tre samarbetspartner i Demokratiska republiken Kongo, Liberia och Niger genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete med dessa tre nyckelfackförbunden inom den offentliga hälsovården, SOLSICO i DR Kongo, NAHWUL i Liberia och SUSAS i Niger. Alla tre länder lider av mångfaldiga problem inom det offentliga hälsosystemet: underfinansiering, brist på tillräcklig personal och leveranser av material, hälsofarlig och livsfarlig arbetsmiljö, brist på sjukförsäkring för hälsovårdare osv. Hälsovårdssystemet har en inbyggd diskriminering mellan olika grupper av arbetare samt litar på en stor arbetskraft från volontärer. Hälsosystemet i alla länder befinner sig i en akut behov av reform både vad gäller arbetsvillkor för hälsoarbetare och systemets kapacitet att leverera samhällstjänsten med kvalité på lika villkor till befolkningen. Även om de tre länderna har olika politiska system med olika förutsättningar för facket att organisera och agera, har alla facken svårigheter med att påverka hälso- och socialpolitik gentemot sina regeringar på grund av de interna svagheterna inom varje fack. Projektet kommer att fokusera på att stärka de lokala facken internt vilket ses som en förutsättning för att kunna uppnå ökad organiseringsgrad och påverkanskraft. Syftet med projektet är specifikt för varje land. I DR Kongo syftar projektet att stärka ledarskaps- och nätverkskapacitet för att öka fackets roll som påverkans aktör inom hälsopolitik och dess implementering på arbetsplatser. I Liberia kommer projektet att bidra till att facket erkänns som aktör och utvecklar ett starkt demokratiskt ledarskap och den finansiella stabiliteteten. I Niger är målet att organisera arbetare inom hälsosektorn brett över olika yrkesområden och med särskilt fokus på kvinnor och unga samt att främja kollektivavtal. Detta kommer att uppnås genom utbildningar för ledare och aktivister; medvetandehöjande kampanjer för ökat medlemskap i facket; stärkandet av interna strukturer och arbetsmetoder. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Projektnummer:
60259
Projektorganisationer:
Kommunal
För mer information kontakta Lana Willebrand