Program. Schyst resande

Nätverket Schyst resande arbetar för att turismen ska bidra till en hållbar utveckling och belyser de sociala, ekonomiska och miljömässiga baksidorna av turismen. Utgångspunkten är att turism kan ha ett stort värde för utveckling, tillväxt och handel. Men för att turismen ska vara en positiv kraft krävs det att reseföretag tar sitt ansvar för en hållbar turism och att konsumenter av resor är väl informerade för att kunna göra hållbara val. Med informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter lyfter Schyst resande frågor om hållbart resande. De utbildar också ambassadörer som är ute och föreläser på skolor, företag och organisationer och påverkar såväl branschen som politiker.

Projektnummer:
60235
Land:
Projektorganisationer:
Unionen
För mer information kontakta Beatrice Jansson