Program. Schyst resande

Union to Union stödjer Nätverket Schyst resande och arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart resande i låg- och medelinkomstländer. Nätverksorganisationerna är Union to Union, Hotell- och restaurangfacket, Childhood, Fair Action, IOGT-NTO-rörelsen, Realstars och Unionen som också är värdorganisation för nätverket.

Schyst resande har identifierat fyra övergripande mål för verksamheten:
1. Resekonsumenten har god kunskap om hållbart resande
2. Reseföretagen på den svenska marknaden agerar för att främja hållbart resande
3. Offentlig, ideell och privat sektor har riktlinjer som främjar hållbart resande.
4. Schyst resande bidrar till långsiktiga strategier för ett hållbart resande.

Schyst resande utgår från att turism kan ha ett stort värde för utveckling, tillväxt och handel. Men för att turismen ska vara en positiv kraft krävs det att reseföretag tar sitt ansvar för en hållbar turism och att resenärer är välinformerade för att kunna göra hållbara val.

Genom informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter lyfter Schyst resande frågor om hållbart resande. De utbildar också ambassadörer och instruktörer som föreläser på skolor och för företag och organisationer.

Resultat i korthet

Under 2019 genomfördes utbildningar i hållbar turism för allmänheten i samarbete med Folkuniversitetet och för fackförbundets Unionens medlemmar. 46 heldags-utbildningar i hållbart resande hölls också för gymnasier-, folkhögskolor, KY, YH samt universitet med turisminriktning. Detta för att säkerställa att de som snart kommer ut för att arbeta i resebranschen ska vara utbildade och kunniga i hållbart resande. Under året påbörjades också en ny utbildning för resebranschen.

Två olika kampanjer genomförts under 2019, ”Etiska dilemman” och ”Kommunernas tjänsteresor”. Etiska dilemman https://schystresande.se/artiklar/etiska-dilemman-pa-resan/ handlar om att skapa tänkvärda inlägg i sociala medier formulerade som etiska dilemman. Kampanjen kring kommunernas tjänsteresor är en uppföljning från 2018 års rapport där utvalda kommuners resepolicies granskas.