Arbetet Global

Syftet med Arbetet Global, Magasinet Arbetets satsning på globala frågor, är att ge läsarna en fördjupad bild av omvärlden. Tonvikten ligger på att bevaka relationen mellan fack och arbetsgivare och den demokratiska utvecklingen i låg- och medelinomstländer.

Arbetet Global har funnits sedan 2015 och har blivit en alltmer etablerat sajt, med klimatfrågan och demokratins utveckling i fokus.

Resultat i korthet

Pandemin omöjliggjorde resande under 2020, vilket var ett problem eftersom god journalistik ofta bygger på möten med människor. När länder stängde sina gränser blev konsekvensen att flera av de svenska frilansar som Arbetet Global jobbar med inte heller kunde resa. Detta har lett till utvecklade arbetsmetoder och att redaktionen har använt sig av frilansar på ett annorlunda sätt än tidigare.

Redaktionen har även jobbat mer än tidigare med att använda olika sociala kanaler för att nå arbetare runt om i världen. Arbetet Global har bland annat skrivit om fackligt förtroendevalda som hotas på Filipinerna, läget för sjukvårdsanställda i Kenya och om röjningsarbetarnas villkor i Beirut, efter den kraftfulla explosionen 2020.