Arbetet Global

Syftet med Arbetet Global, Magasinet Arbetets satsning på globala frågor, är att ge läsarna en fördjupad bild av omvärlden. Tonvikten ligger på att bevaka relationen mellan fack och arbetsgivare och den demokratiska utvecklingen i låg- och medelinomstländer.

Arbetet Global har funnits sedan 2015 och har blivit en alltmer etablerat sajt, med klimatfrågan och demokratins utveckling i fokus.

Resultat i korthet

Arbetet Global blir en alltmer etablerat sajt, med klimatfrågan och demokratins utveckling i fokus. Under 2019 publicerades 516 artiklar, nästan 10 i veckan. Flera artiklar har publicerats i andra medier eller blivit omskrivna.
Under 2019 gjorde Arbetet Global tio poddintervjuer på Bokmässan, totalt 12 poddar under året. De fick ett ökat antal följare i sociala medier, gjort åtta kortare filmer, samt arrangerat och deltog i flera seminarier.

Flera artiklar har handlat om klimatet, en omställning till en grön ekonomi kommer att vara en stor utmaning för facken och arbetsmarknaden. Arbetet Globals satsning på klimatfrågan uppmärksammades av tidningen Journalisten som intervjuade Arbetet Globals journalist inför klimatmötet i Madrid i december 2019.

Under 2019 gick tidningen Arbetet från att vara en veckotidning till ett magasin med utgivning var tredje vecka. Omgörningen påverkar även Arbetet Global, bland annat genom ett större fokus på själva journalistiken och mindre på poddar, filmer och seminarier.