Arbetet Global

Syftet med Arbetet Global, tidningen Arbetets satsning på globala frågor, är att ge läsarna en fördjupad bild av omvärlden. Tonvikten ligger på att bevaka relationen mellan fack och arbetsgivare och den demokratiska utvecklingen i andra länder. Att beskriva och granska svenska organisationers, bland annat biståndsorganisationers, arbete för att främja en demokratisk utveckling i andra länder är en prioriterad uppgift.

Projektnummer:
60233
Land:
Projektorganisationer:
Arbetet
För mer information kontakta Beatrice Jansson