Organising & defending rural workers’ rights & ensuring their right to food in Eastern Europe and Central Asia

De arbetsrättsliga lagarna i regionen har försämrats och en stor del av arbetstagarna är tillfälligt anställda på informella jobb med muntliga avtal, utan rätt till social trygghet, ingen ersättning vid sjukdom eller rätt till semester. Lönerna är väldigt låga och räcker knappt till att täcka arbetstagarna grundläggande behov. I t ex Kazakstan har reallönerna minskat de senaste åren. Flera politiska konflikter mellan länderna i regionen leder till svåra omständigheter på arbetsmarknaden. Nya lagar hindrar självständiga fackföreningar från att bli registrerade, även nuvarande fackföreningsledare blir hårt ansatta.

Målet är att lantarbetare i länderna har grundläggande kunskap om sina rättigheter och om arbetsmiljö. De är organiserade i fria fackföreningar och står upp för sina rättigheter såsom levnadslön. Förbunden har högre organisationsgrad och den fackliga kraften har en stark påverkan på politiken. Fackförbunden i länderna samarbetar med varandra över gränserna. Visionen på längre sikt är att fria demokratiska fackförbund har stor möjlighet att försvara rättigheter för alla lantarbetare och har rätt att förhandla kollektivt. Medlemmarnas livssituation och levnadslön ska vara bättre och de ska ha ett hållbart arbetsliv.

Projektnummer:
60229
Projektorganisationer:
Kommunal
För mer information kontakta Marie Ende