Trade Union Development in Food Processing and Services

Den globala ekonomin har medfört stora investeringar i tillverkning och jordbruk i de forna sovjetrepublikerna, såsom Coca Cola, Unilever, Philip Morris, samt bomull, tobak och andra högproducerande varor. Särskilt viktigt är att tillsammans med IUF:s globala struktur skapa fackliga strukturer som är demokratiska och fria, som inte bygger på de traditionella statliga facken i forna Sovjet. Därför finns många stora fack kvar men med passiva medlemmar som inte kan något om fria fack. Projektet är ett mycket bra exempel på hur man kan nå de som inte kan organisera sig på formell väg. Små medel och tät kontakt med de nationella sammanslutningarna gör att de anställda synliggörs och får bättre arbetsvillkor. Hot och kränkningar sker regelbundet och tas med som stark riskfaktor.
Detta projekt är en fortsättning på projekt 60079, men nu har IUF valt att göra projekt för de respektive sektorerna inom regionen istället för ett stort projekt med alla sektorer. Detta projektet fokuserar på livsmedelsindustrin.

Projektnummer:
60228
Projektorganisationer:
Livsmedelsarbetareförbundet
För mer information kontakta Marie Ende