Organising to win health and safety for agricultural workers in Africa

Jordbrukssektorn minskar i flera kontinenter men i Afrika är den fortfarande störst och syssel­sätter 60 procent av arbetstagarna. Lantarbetarna är ofta exkluderade från arbetsrättsliga lagar. De som arbetar inom sektorn saknar ofta utbildning och långt ifrån alla kan läsa och skriva. Jordbrukssektorn har bland de farligaste arbetsplatserna sett till hur många som skadas svårt eller dör varje år. Barnarbete och tvångsarbete förekommer. Ett stort problem är också använd­ningen av olika bekämpningsmedel, t ex Paraquat som är skadligt för människor, djur och miljö. Kunskapen om biverkningar och användning av bekämpningsmedlen är låg, oftast saknas skyddsutrustning, skyddskläder och kända instruktioner för hur medlen ska användas på rätt sätt.

Projektets huvudsyfte är att öka kunskapen om arbetsmiljö hos fackförbunden och deras med­lemmar, samt att stärka deras kapacitet att föra förhandlingar med både arbetsgivare och regeringar i syfte att få nationella riktlinjer för användande av bekämpningsmedel och förbud av vissa medel.

Målet är att deltagande förbund har ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i det dagliga arbetet på farmer och plantager. Förbunden och deras medlemmar arbetar aktivt och förebyggande med frågorna på arbetsplatserna på alla nivåer i hela sektorn. Visionen är att det ska finnas internationella riktlinjer för en god arbetsmiljö och att de respekteras och integreras både lokalt och nationellt. Tillsvidareanställningar med trygga anställningsvillkor ska vara norm samt att fackförbunden förhandlar för alla, även säsongsanställda och migrantarbetare.

Projektnummer:
60227
Projektorganisationer:
Kommunal
För mer information kontakta Marie Ende