Program. Det börjar med Fairtrade

Union to Union stödjer Föreningen för Fairtrade Sverige och deras arbete för en rättvis handel och hållbara produktions-kedjor. Programmet ”Det börjar med Fairtrade” omfattar delar av det kommunikations-, informations- och opinionsarbete som Föreningen för Fairtrade Sverige gör för att belysa handel samt hållbara konsumtions- och produktionsmönster som en viktig drivkraft för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Föreningen är en stark aktör för fortbildning och engagemang för Agenda 2030. Genom att informera om effekterna av Fairtrades arbete med odlare och anställda inom framför allt jordbruket i områden med utbredd fattigdom bidrar programmet till att öka kunskap och engagemang om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer.

Programbidraget från Union to Union går till arbetet med Fairtrade city/region, utbildning och engagemang, påverkansarbete och informationskampanjer.

Resultat i korthet

Föreningen har fortsatt nått ut brett med sitt budskap om vikten av schyssta livs- och arbetsvillkor och hållbara produktionskedjor genom sina olika kanaler, från annonser och digitala medier till idébärare och engagerade. 2019 fick de bland annat genomslag i 35 dagstidningar med rapporten om levnadslön/levnadsinkomst som ett sätt att nå målen för agenda 2030 https://fairtrade.se/resource/rapport-levnadsinkomst/.

Fairtrades medarbetare har under året varit ute och föreläst vid skolor/universitet, organisationer och medlems-organisationer. Totalt har 1 500 personer deltagit i någon av Fairtrades utbildningar och föredrag. Föreningen har också tagit fram en digital utbildning om Agenda 2030 för tre olika målgrupper; medlemsorganisationer, engagerade/ambassadörer samt Fairtrade City https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=fairtrade.

Utvecklingsprocessen av diplomeringen, Faritrade city/region, har skett i samarbete med en referensgrupp från Fairtrade City och diplomerade kommuner, vilket har lett till stärkta relationer mellan Fairtrade och Fairtrade City-diplomerade kommuner. Lansering av en vidareutvecklad diplomering kommer att påbörjas under hösten 2020.