Program. Det börjar med Fairtrade

Föreningen Fairtrade i Sverige får stöd av Union to Union till att öka kunskapen och sprida information om vad Fairtrade är, till framför allt konsumenter men också på senare år gentemot kommuner, beslutsfattare och företag.
Fairtrade har som mål att nå:
• En Fairtrade-certifierad konsumtion till ett konsumentvärde av 5 miljarder kronor
• En igenkänningsgrad för Fairtrades certifieringsmärke på 90%
• Nettolicensintäkt på 25 miljoner kronor
• En genererad Fairtrade-premie på 100 miljoner kronor
För att nå målen ska föreningen jobba med tre områden: folkbildning/engagemang, kommunikation och påverkan:
• Att genom utbildnings- och engagemangsaktiviteter öka kännedom om och kunskap om Fairtrade
• Att kommunikationsaktiviteter leder till att kännedomen ökar och också omsätts i handling
• Att förändrade regelverk omsätts i praktisk handling

Fokusprodukter och fokusområden: Bananer, kaffe och kakao kommer prioriteras i kommunikationen och kopplas till var sitt fokusområde . Bananer - levnadslön, kaffe - klimat och kakao – barnarbete.

Projektnummer:
60226
Land:
Projektorganisationer:
Fairtrade
För mer information kontakta Beatrice Jansson