Capacity building and strategic planning for public services trade unions in Honduras

Vision ska tillsammans med Public Services International (PSI), Heredia (PSI Subregional Office for Central America) och 6 samarbetspartners i Honduras genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är en fortsättning från 2017 vilket var ett förberedande år. Honduras kan kort beskrivas som ett land där regeringen genomför en öppet fientlig politik mot facket, det organiserade civilsamhället och landets ursprungsfolks ledare. Hot, våld, smutskastningskampanjer hör till vardagen. Åtstramningspolitiken som antagits under de senaste två regeringarna har lett till ett mycket spänt läge med våldsamma demonstrationer. De nationella fackliga centrerna (national trade union centres) är djupt oeniga i hur de ser på den sociala dialogen med regeringen vilket ytterligare minskar fackets möjligheter att påverka, t.ex. i frågan om kollektivavtal. Det finns dock en motsatt rörelse som strävar efter ett samordnat agerande. Projektet kommer att bidra till detta genom att använda PSI:s medlemmars samordningsråd som en plattform för att bygga en större enighet på och samordna kring frågor som rör sociala trygghetssystem, anständiga arbetsvillkor och ILO:s konventioner. Facken inom vård, stat, kommun, vatten, sanitet samt energisektorn kommer att delta i projektet. Syftet med projektet är att stärka de lokala fackens tematiska kompetens vad gäller påverkan, opinionsarbete och nätverkande samt att stärka den interna demokratin genom att organisera fler kvinnliga och unga arbetare för att på så sätt agera mer effektivt i att försvara arbetsrättigheter och bidra till offentlig sektor av god kvalité. De huvudsakliga aktiviteterna inkluderar utbildningar, kampanjer och möten. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Projektnummer:
60217
Land:
Projektorganisationer:
Vision
För mer information kontakta Lana Willebrand