ITF:s Global Women's Advocate Programme

De senaste åren har fler av det globala facket ITF:s medlemmar rapporterat om fall av fysisk, emotionellt och sexuellt våld mot kvinnor inom transportsektorn. ITF:s kvinnokommitté arbetar för att uppmuntra och stödja fler medlemsförbund att ta fram strategier för att bekämpa våld mot kvinnor.

ITF och SEKO har i en första fas stöttat ett projekt i Indien, som syftade till att påverka arbetsgivaren att skapa nödvändiga strukturer för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för de kvinnliga anställda. I Indien är sexuella trakasserier och muntliga och fysiska övergrepp vanligt förekommande, inte bara på arbetsplatsen, men även i samhället i allmänhet vilket gör kvinnliga busschaufförer till en mycket utsatt grupp. I detta skede ska projektidén utvecklas och genomföras Indien, Nepal och Peru.

Projektnummer:
60200
Projektorganisationer:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
För mer information kontakta Marie Ende