2018-02-22

PRESSMEDDELANDE: Union to Unions chef går till Public Service

Kristina Henschen lämnar Union to Union efter fyra år vid posten som den fackliga biståndsorganisationens chef. Anledningen är att hon har fått ett nytt uppdrag som Generalsekreterare vid Radiohjälpen, som är en del av public service-bolagens verksamhet.

- Det har varit ett mycket svårt beslut eftersom det viktiga fackliga utvecklingssamarbetet gör stor skillnad för arbetstagare runt om i världen, säger Kristina Henschen.

Hon är stolt över att ha varit del av organisationens historiska moderniseringsprocess, där centralorganisationen Saco blivit medlem, organisationen bytt namn från LO-TCO Biståndsnämnd och antagit nya stadgar.

- Med den stora kompetens och erfarenhet som bärs av styrelse, ledning och medarbetare är jag övertygad om att Union to Union har alla förutsättningar att fortsatt bidra till fantastiska framgångar för det fackliga arbetet.

Uppdraget vid Radiohjälpen knyter samman Kristina Henschens tidigare erfarenheter inom folkrörelsearbetet med massmedia och det så viktiga utvecklingssamarbetet.

Kristina Henschen börjar sitt nya jobb 1 juni. Styrelsen har startat processen kring rekrytering av en ny chef för Union to Union.

Har du frågor?
Kontakta gärna Kristina Henschen direkt på 070-569 50 89 eller kristina.henschen@uniontounion.org

Pressmeddelande SVT