Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Här hittar du information och blanketter för att ansöka om och rapportera utvecklingsprojekt. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.

Bild
Foto tagen ovanifrån på en mobil, hörlurar, kaffekopp, krukväxt och anteckningsblock med Union to Unions logga på framsidan

Application

Please e-mail the application to your programme officer by 31 May 2022.

the application shall include:

1. Narrative application
2. Objective matrix
3. Risk matrix template
4. Activity matrix with target groups 2023
5. Partner contact information on the Union to Union template
6. Budget on the Union to Union template (one per year)
7. Detailed underlying budget(s) (partners' own formats)

Please observe that multilateral projects/programs and bilateral ones have different budget forms and partner information forms. 

Dokument
Dokument
Objective matrix template (docx, 955 KB)
Dokument
Risk matrix template (docx, 956 KB)
Dokument
Activity matrix template (xlsx, 20 KB)
Dokument
Dokument

Please use the following document to elaborate your application:

Dokument

Reference material:

Bild
Bild från en workshop om jämställdhet

Halvårsrapportering

Skicka in din halvårsrapport samt ekonomisk uppföljning till din handläggare senast den 15 augusti.

Dokument
Bild
En bild på en datorskärm och en suddig talarpanel vid ett seminarium

Rapportering av innovativa projekt

Projekt med avtalsperiod 2020-2021 ska slutrapporteras och skickas till din handläggare senast 1 mars 2022. Om projektet blivit förlängt in i 2022 ska årsrapport skickas in nu och slutrapport nästa år. 

Mall för slutrapport och årsrapport:

Projekt med avtalsperiod 2021-2022 ska skicka in en årsrapport för 2021. Rapporten ska vara inne senast 15 mars 2022.

Bild
Anteckningsbok på ett bord. I bakgrunden sitter människor i publiken till ett event.

Rapport utvecklingsprojekt och -program 2021

Din redovisning av projekt och program för 2021 ska vara inne senast den 1 mars 2022. Rapporten skickas till din handläggare. Den narrativa rapporten ska vara i två delar.

En fullständig redovisning ska innehålla följande delar:

1. Narrativ rapport med med bilaga aktivitetsmatris:

Dokument
Dokument
Dokument

2. Narrativ ekonomisk rapport med Ekonomisk redovisning (använd excelfilen från ansökan/halvårsrapporten som kompletteras med utfall) 

3. Revisionsrapport (ISA samt ISRS/SNT 4400). Observera att det finns en ny version av Audit instructions: 

4. Management letter  

5. Management response som ska vara inskickat senast 15 mars.

6. I de fall partnerinformation ändrats ska även Partner Information bifogas.

Använd även följande instruktion:

För länk till "Union to Union Web Portal for Annual Reports" vänligen kontakta din handläggare på Union to Union.

Bild

Concept note inför ansökan 2023-2027

Din ansökan, i form av ett Concept Note, ska vara inne senast den 31 januari 2022. Skicka den till din handläggare.

Mall för Concept Note:

Dokument
Concept Note template (docx, 2 MB)

Frågor och svar:

Dokument
Q&A Concept Note (pdf, 255 KB)

Tidplan för ansökansprocessen:

Dokument
Timeline for Application (pdf, 151 KB)
Bild
Barnmorskor får pris i östra Ghana

Övrigt

Införskaffande av utrustning med projektmedel

I de fall lokal partner har införskaffat utrustning med projektmedel gäller följande:

In accordance with the requirements of Union to Union, if equipment with lasting value is acquired with project funds, the ownership of the equipment must formally be transferred to the projects local partner within the project’s agreement period, if not used in subsequent project with the approval of Union to Union. If the value of the equipment exceeds 5000 Euros, a copy of the transfer of ownership must be included to the project’s final financial report. If the value of the equipment is less than 5000 Euros a copy of the transfer of ownership does not need to be sent to Union to Union but be kept in the project records for control and audit purposes.

Dokument

Avtal med tredje part

Om projektet innebär att fler parter än Union to Unions avtalsparter är inblandade, t.ex. genom att vara medgenomförande, eller genom att medel betalas vidare till lokala/nationella fack, ska Union to Unions avtalspart i sin tur upprätta avtal med dessa. Avtalet ska spegla de krav och regler som finns i Union to Unions avtal och som grundar sig på Sidas krav på styrning och kontroll. Även om inga pengar ska betalas vidare, kan det vara bra att upprätta ett avtal för att alla parter ska ta ansvar för genomförandet av projektet. Unions to Unions har också en uppförandekod som gäller alla anställda och konsulter i projekt och program som finansieras av oss.

Dokument
Dokument
Dokument
Code of Conduct (pdf, 1 MB)

Formulär för projektbesök

Formulären syftar till att underlätta dokumentationen och dialogen kring projektens utveckling.

Dokument
Dokument
Bild

Verktyg för utvecklingsprojekt

Här hittar du riktlinjer och policyer för utvecklingssamarbetet. 

Finansiell och administrativ organisationsbedömning

Riktlinjer för organisationsbedömning (kommer inom kort).

Riskanalys

I ansökan ska göras en tydlig riskanalys. Den ska visa hur projektets ägare tänker kring både interna och externa risker som kan bli verklighet under projektets gång, och hur projektet är rustat att hantera dem. I rapporteringen ska detta sedan kunna återges.

Riktlinjer Riskbedömning projekt (kommer inom kort)

Tematiska analyser

I ansökan för projekt som genomförs ska det anges, på både program- och projektnivå, vilka analyser som genomförts inom nedanstående områden: Jämställdhet, konflikt, fattigdom, miljö och klimat, rättighetsperspektiv.

Använd gärna Sidas material; Metoder-och-material

Riktlinjer för projektutvärdering

Använd gärna följande mallar för Sida finansierade projekt:

Dokument

Anti-korruption

Dokument
Uppförandekod (pdf, 778 KB)
Dokument
Anti-korruptionspolicy (pdf, 686 KB)

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.