Hoppa till huvudinnehåll

Informationsprojekt

Genom Union to Union kan fackliga organisationer och andra som jobbar med frågor kring arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom söka bidrag för informationsinsatser i Sverige. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor.

Aktiviteterna som genomförs inom ramen för informationsbidraget ska rikta sig till målgrupper i Sverige. Bidraget kan användas för att informera, opinionsbilda, granska eller bedriva påverkansarbete för en rättvis och hållbar global utveckling.

Dokument

Vill du veta mer? Kontakta anna.kakuli [at] uniontounion.org

Bild
En bild på en datorskärm och en suddig talarpanel vid ett seminarium

Rapportering

Beviljat anslag redovisas årsvis. Du behöver skicka ett signerat och inskannat exemplar av den kompletta redovisningen till anna.kakuli [at] uniontounion.org.

En fullständig projektredovisning för projekt under 500.000 kr ska innehålla följande:
1. Verksamhetsrapport

Dokument

2. Ekonomisk redovisning: 

Dokument
Mall budget och utfall (xls, 63 KB)

3. Intyg för finansiell rapport

Dokument

4. Utdrag ur bokföring för finansiell rapport

Dokument

 

En fullständig projektredovisning för projekt från 500.000 kr ska innehålla följande:
1. Verksamhetsrapport

Dokument

2. Ekonomisk redovisning

Dokument
Mall budget och utfall (xls, 63 KB)

3. Revisionsrapport

4. Management letter
5. Management respons

Dokument
Bild

Besked, avtal och rekvisition

När Union to Union gett besked om beviljat anslag ska ett avtal signeras. Avtalet måste vara undertecknat innan medel kan rekvireras enligt nedanstående blankett.
Om ni vill ändra i budgeten under projektperioden är det möjligt efter godkännande av Union to Union.

Dokument
Rekvisitionsblankett (xls, 67 KB)
Bild

Ansökan

Vi tar inte längre emot ansökningar för 2022. Kontakta anna.kakuli [at] uniontounion.org för mer information om kommande ansökningar.

Riktlinjer och blanketter för ansökan

Dokument
Mall budget och utfall (xls, 63 KB)
Dokument

Fackförbundspress kan söka bidrag för resereportage. Det är tidningen som ansöker och beviljas bidraget samt tecknar avtalet med Union to Union.

Dokument
Ansökan resereportage (doc, 862 KB)

Nedan hittar du en lathund för projektplanering, redovisning och uppföljning.

Bild
""

Utvärdering

Att utvärdera ett projekt kan vara enkelt och kan ske av den egna projektgruppen, av en person från annan organisation eller en konsult. Viktigast är att veta vad du vill ha svar på. En utvärdering ger inte bara svar på om du gjorde rätt och lyckades komma lite närmare de övergripande informationsmålet och effekterna. Det blir också lättare att planera nästa projekt om det finns en utvärdering att dra lärdomar från.

För Union to Union är det viktigt att kunna se helheten i de projekt vi stödjer och att den totala effekten av informationsinsatserna blir så bra som möjligt. Därför är utvärderingar och redovisningar ett viktigt underlag i vår bedömning. Det gäller också att tydliggöra effekterna i form av exempel.

Läs mer i vår handbok.

Bild

Policydokument

Dokument
Uppförandekod (pdf, 778 KB)
Dokument
Jämställdhetspolicy (pdf, 333 KB)
Dokument
Anti-korruptionspolicy (pdf, 686 KB)
Bild
Bild från en workshop om jämställdhet

Halvårsrapportering

Halvårsrapporten är en uppdatering av aktivitetsplanen samt en medelsinventering som ska tjäna till att bedöma användningen av resurser och tidsplanen för projekt och program. Halvårsrapportering görs inte för resereportage.

Halvårsrapport sker vanligtvis i augusti varje år men för 2022 utgår den. Kontakta anna.kakuli [at] uniontounion.org för mer information.

Dokument
Halvårsrapport (doc, 847 KB)

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.