Pappers

Pappers bedriver sedan många år utvecklingsprojekt som syftar till att stärka våra fackliga kamrater runt om i världen. Våra projekt handlar alltid om att stötta våra vänförbund med att organisera, utbilda och stärka den fackliga organisationen. Pappers är medlemmar i det globala indutrifacket IndustriALL. Vi verkar i alla världsdelar med tonvikt på Öst-Europa, Latinamerika och Asien. Förbundet har cirka 14 000 medlemmar och har service inom alla fackliga områden, från avtal och förhandlingsverksamhet till utredningsfunktioner. Vi organiserar alla arbetare inom massa- och pappersindustrin.

Pappers är medlemmar i den fackliga centralorganisationen LO. Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Pappers projekt är Simon Strannard.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Pappers, Unionen
Nummer:
60304
Mer info

I Thailand och Filippinerna är den facklig rörelsens kapacitet att försvara arbetstagarnas rättigheter och förhandla kring löner och arbetsvillkor mycket svag. Projektet syftar till att stärka fackförbund för industriarbetare i länderna och förbättra arbetstagarnas villkor. Projektet kommer att stödja utbildningsinsatser vad gäller rekrytering, kapacitetsstärkande inom flera tematiska områden, kommunikation och strategisk planering och regionalt nätverkande kopplat till fack vid samma multinationella företag.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Land:
Nummer:
60301
Mer info

Konflikt och politisk instabilitet präglar fortfarande MENA-regionen. IndustriALL har identifierat att unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp som både är marginaliserade på arbetsmarknaden men också inom de fackliga organisationerna. Projektet syftar till att stärka unga fackliga kvinnors kunskap och självförtroende och samtidigt minska hindren för dem att ta ledande positioner inom de fackliga strukturerna.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60302
Mer info

Trots hög tillväxt så präglas Indien, Pakistan och Nepal av stor ojämlikhet inom länderna med en stor del av världens fattiga. Industrifacken arbetar med att motverka avregleringen av arbetsrätten och för förbättringar för villkoren för de osäkert anställda. Projektet syftar till att stärka organiseringen särskilt inom fyra sektorer inom industrin: bil/verkstad, elektronik, cement och textil/konfektion.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
IF Metall, Unionen, Pappers
Nummer:
60271
Mer info

Många förbund i Afrika söder om Sahara har stora behov inom utbildning och organisationsutveckling. Särskilt vad gäller facklig utbildning, interdemokrati, ekonomihantering, jämställdhet och strategisk planering. Projektet syftar till att stödja de involverade förbunden med organisationsutveckling utifrån individuellt utformade planer för organisationsutveckling.

Till projektsidan