Östtimor

Östtimor är rankat som ett låginkomstland. Landets infrastruktur är ytterst bristfällig och nästan halva befolkningen är analfabeter. Landet lider fortfarande av den långa befrielsekampen mot Indonesien. Efter självständigheten bildades en ny facklig organisation. 

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
15 000 km2
Huvudstad
Dili
Språk
Tetum och portugisiska är officiella språk, därutöver talas bhasa (indonesiska) och flera minoritetsspråk
Ratificerade kärnkonventioner:
87 - 98 - 29 - 100 - 111 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Östtimor är tillsammans med Afghanistan de fattigaste länderna i världen utanför Afrika. Stora delar av landets infrastruktur ödeladdes under det nationella befrielsekriget. På landbygden saknar en stor del av hushållen fortfarande elektricitet. För den fortsatta utvecklingen är landet starkt beroende av internationellt stöd. 

Viktigast för Östtimors ekonomi är olje- och gruvindustrin som står för drygt 60 procent av landets BNP. Även för sysselsättningen utgör olje- och gruvindustrin den viktigaste sektorn med drygt 43 procent av alla anställda, men nästan lika många är anställda inom jordbruket. Den offentliga sektorn är svagt utbyggd.

Den fackliga situationen: 

2001 bildades den östtimoresiska fackföreningsrörelsen Konfederasaum Sindicatu Timor Lorosa’e (KSTL). KSTL har snabbt utvecklats till en stark och självständig organisation. I den inledande fasen fick KSTL ett omfattande stöd från den australiska fackföreningsrörelsen. 

Redan före bildandet av KSTL fanns självständiga fackförbund för lärare och sjuksköterskor. Dessa ingår idag i KSTL. Däröver finns nybildade förbund för transportarbetare, sjömän, byggnadsarbetare, handelsanställda, lantarbetare, offentliganställda och säkerhetsvakter.

Kunskaperna i landet om internationellt erkända fackliga rättigheter är dåliga. Nyligen har landet ratificerat sex av ILO:s kärnkonventioner, men få anställda har kunskaper om sina rättigheter.

Arbetslösheten i Östtimor är omkring 20 procent. Den största delen av arbetskraften återfinns inom jordbruket.

Under 2020 ledde ett nytt lagförslag om skärpt statlig kontroll över media till stora protester, inte minst från landets journalistförbund. Enligt lagförslaget skulle en journalist som uttryckte hårt och "osaklig" kritik mot en offentlig person kunna dömas för förtal. Även det det globala facket för journalister, International Federation of Journalists (IFJ), protesterade och menade att förslaget skulle strypa press- och yttrandefriheten.

Fackliga organisationer: 

Facklig centralorganisation: Konfederasaum Sindicatu Timor Lorosa’e (KSTL). Organisationens engelska namn och forkortning är Timor-Leste Trade Union Confederations (TLTUC). KSTL/TLTUC tillhör inte Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. 

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Östtimor:

Inte ratificerade av Östtimor:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt