Evenemangsbild för Omstart världen
2020-09-16

Omstart världen: När jobben försvinner

Webbsänt seminarium den 16 september kl 11:00.

Den pågående pandemin har inneburit en enorm socioekonomisk kris. FN:s arbetsorganisation ILO beräknade massiva förluster i arbetstimmar världen över – motsvarande mer än 300 miljoner heltidsjobb - under andra kvartalet 2020. Uteblivna investeringar och minskad efterfrågan på varor och tjänster slår extra hårt mot arbetstagare i låg- och medelinkomstländer och de människor som redan arbetade under osäkra och otrygga förhållanden har drabbats värst. De sociala skyddsnäten är små eller obefintliga för två miljarder människor sysselsatta i den informella ekonomin.  

Hur kan vi tackla denna problematik och vilken roll spelar det internationella utvecklingssamarbetet för lindra pandemins konsekvenser? Vilken roll har företag, fackföreningar och stater? Hur säkerställer vi en omstart med en arbetsmarknad som kännetecknas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet?  

Dessa och flera andra frågor diskuterar:

Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Susanna Gable, Chefsekonom Sida
Tommy Ohlström, Ordförande We Effect och fd ordförande KF

Samtalsledare: Sofia Östmark, kanslichef Union to Union.

Följ seminariet på Union to Unions Facebook-sida eller via Omstart världens Youtubekanal. Seminariet kommer även att vara tillgängligt i efterhand.

Seminariet är en del av initiativet Omstart Världen – ett digitalt initiativ startat av Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, ForumCiv, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida, Union to Union och We Effect. Syftet är att lyfta det svenska biståndets roll i en värld där behoven ökar dramatiskt och framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade.