Oman

Oman är ett glest befolkat ökenland på den Arabiska halvön. De politiska rättigheterna är starkt inskränkta, även om den styrande sultanen både har öppnat för politiska val och fackföreningar. Den omfattande tillgången på olja har gjort landet rikt.

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
309 500 km2
Huvudstad
Muscat
Språk
Arabiska, därutöver baluchi, hindi mm
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 105 - 138 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Omans ekonomi har utvecklats snabbt och den viktigaste exportvaran är olja. Oman exporterar även frukt, grönsaker och dadlar. Under det senaste årtiondet har turismen i landet ökat. Flera svenska reseföretag arrangerar charterresor till Oman. 

Den fackliga situationen: 

Sultanen antog 2006 en ny arbetsmarknadslag som öppnade för facklig anslutning, tidigare hade fackliga organisationer varit förbjudna. Därigenom blev Oman den andra Gulf-stat, efter Bahrain, som tillåter facklig organisering. Den nybildade centralorganisationen General Foundation of Oman Trade Union (GFOTU) har dock ytterst små möjligheter att försvara de anställdas rättigheter. Sammantaget finns ett 70-tal lokala fackföreningar i landet.

Drygt hälften av arbetstagarna är migrantarbetare från andra länder i Asien, men dessa tillåts inte att organisera sig fackligt. Särskilt vanligt är det med migrantarbetare inom byggsektorn och bland hushållsarbetare. Världsfacket ITUC har vid flera tillfällen kritiserat Oman för att kränka de grundläggande rättigheterna i arbetslivet, framför allt genom en inhuman behandling av migrantarbetarna. 

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: General Foundation of Oman Trade Union (GFOTU) Organisationen tillhör inteVärldsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Oman har ratificerat fyra av ILO:s kärnkonventioner, men kränknkningarna av mänskliga rättigheter i arbetslivet är omfattande. Särskilt utsatta är landets migrantarbetare.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Oman:

Inte ratificerade av Oman:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt