2002-03-04

Olympisk dräkt tillverkad i Burma

Den officiella olympiska uniformen i Salt Lake City - en röd, blå och vit dräkt -- var tillverkad i Burma. Tillverkningen av dräkten skedde av en underleverantör till klädkedjan Marker Ltd. I ett brev tillföretagets ordförande, Daryl Santos, protesterar företrädare från textilarbetareinternationalen mot att företaget tillverkar kläder i Burma, ett land som är utsatt för internationella bojkotter, bland annat på grund av att den diktatoriska regimen använder tvångsarbete.