Lars-Erik LiljebäckFarmaceuter vid sjukhuset i den Vietnamesiska staden Uong Bi
2019-05-09

Ökat antal apotek i Vietnam förvärrar antibiotikakrisen

Med ett apotek på 2 000 invånare tillhör Vietnam världens apotekstätaste länder. Tidningen Svensk Farmaci, som ges ut av Sveriges farmaceuter, reste till Vietnam för att fördjupa sig i frågan kring antibiotikaresistens och problemen bakom den allt mer påtagliga krisen. 

Med ett stort antal nya farmaceututbildningar ökar antalet apotekare som söker försörjning, vilket leder till att många nya apotek öppnar. På öppenvårdsapoteken är det vanligt förekommande att apotekarna driver verksamheten, lönen är som regel ganska dålig och då kan en god försäljning ge den behövliga ökade inkomsten. På många håll säljs antibiotika och receptbelagda läkemedel helt fritt. 

I den Vietnameskiska staden Uong Bi driver flera av sjukhusapotekarna egna öppenvårdsapotek vid sidan om för att dryga ut intäkterna.

På sjukhuset i Uong Bi tillämpas statliga tarifflöner för apotekarna, vilka de beskriver som låga, och att förhandla om lönerna är inte något ”farmaceutförbundet” VPA har möjighet till. 

Läs hela temat om Vietnam i Svensk Farmaci nr 1/2019. 

 

Reportaget möjliggjordes genom informationsbidrag från Union to Union. 

Du kan också söka Union to Unions informationsstöd till fackförbund och fackförbundspress. 
https://www.uniontounion.org/informationsprojekt