Oceanien

Oceanien är en världsdel som består av Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt flera öar och ögrupper i Stilla havet. I detta sammanhang behandlas arbetsmarknad och fackliga organisationer i det sistnämnda öarna och ögrupperna. Dessa består i sin tur av flera olika stater.

Arbetsmarknad och ekonomi: 

De viktigaste näringarna är turism, jordbruk, fiske och service. Industrin är för det mesta svagt utvecklad. De fast anställda återfinns ofta inom offentlig administration, utbildning och sjukvård.

Den fackliga situationen: 

Cooköarna

Cook Islands Public Service Association, CIPSA, är den enda fungerande fackliga organisationen. CIPSA organiserar hela 40 procent av de offentliganställda. Det totala medlemsantalet är drygt 11 000. CIPSA har emellertid försvagats under senare år på grund av regeringen privatiseringsprogram, som bland annat lett till att en del av arbetskraften förts över från den offentliga till den privata sektorn. På Cooköarna finns också Cook Islands Workers Association, CIWA, men verksamheten är obefintlig och organisationen har endast 1200 medlemmar. Cooköarna tillhör Nya Zeeland.

Franska Polynesien

Franska Polynesien är fortfarande en fransk koloni och Frankrike har utnyttjat området för kärnvapentester. Sprängningarna har dock upphört och det är en seger för fackföreningsrörelsen som protesterat mot testprogrammen. De fackliga organisationerna, däribland A Tia I Mua med knappt 4000 medlemmar, kräver att sprängningstoppet följs upp av ett socialt utvecklingsprogram. Huvudnäringarna består av pärlfiske och turism.

Kiribati

Sju fackförbund har slutit sig samman i Kiribati Trade Union Congress, KTUC, en centralorganisation som har omkring 2 500 medlemmar. KTUC har främst satsat på facklig utbildning för att stärka organisationen, för detta har KTUC fått ekonomiskt stöd från bland annat japanska fackföreningar. Regeringen i Kiribati har systematiskt intervenerat i det fackliga arbetet. 2001 avsatte regeringen den demokratiskt valda ordföranden i KTUC och ersatte honom med den mer regeringsvänlige ordföranden för hotellförbundet.

Nya Kaledonien

Det finns flera fackliga grupperingar på Nya Kaledonien. Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités, USTKE, har snabbt vuxit sig stark och har den bäst fungerande verksamheten. Därutöver finns tre konkurrerande centralorganisationer Confédération Général du Travail-Force Ouvrière, CGT-FO, Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle Calédonie, USOENC, och Syndicat des Travallieurs de Demain, STD. I mitten på 1990-talet antog fyra av landets fackliga organisationer ett dokument som anklagar regeringen för att "vägra all dialog". De fackliga organisationerna kritiserar
också den ekonomiska politiken och kräver skattehöjningar, särskilt för höginkomsttagare, för att klara välfärden.

Salomonöarna

Salomonöarna har en välorganiserad fackföreningsrörelse, där samtliga förbund tillhör centralorganisationen Salomon Islands Council of Trade Unions, SICTU. Medlemsförbundet för privatanställda - Salomon Islands National Union of Workers, SINUW - var i början av 1990-talet inbegripet i en facklig strid mot de största plantageägarna. Arbetsgivarsidan krävde att arbetarna endast skulle vara anställda på tillfälliga "sub-kontrakt", medan SINUW krävde fortsatta permanenta anställningar.

Fackföreningsrörelsen gick segrande ur striden. Politiskt präglas Salomonöarna av korruption och politiskt förfall. Under 2001 genomfördes en statskupp i landet och premiärministern, en tidigare fackföreningsledare, tvingades att avgå. Den nya premiärministern Manasseh Sogavare har fört en konsekvent anti-facklig politik och hävdat att den inte finns utrymme för fackliga organisationer i ett så litet land som Salomonöarna.

Tonga

Fram till 1990 förbjöd regeringen facklig verksamhet. Sedan den fackliga friheten infördes har en nationell facklig sammanslutning bildats, Friendly Islands Teachers Association/Tonga Nurses Association, FITA/TNA. FITA/TNA tillhör FFI. Politiskt är Tonga ett kungadöme – den enda monarkin i Oceanien – men med parlamentariska val. En stor del av statens tillgångar har försvunnit på grund av korruption inom kungahuset.

Tuvalu

Den största fackliga organisationen är Tuvalu Overseas Seamen's Union, TOSU, med 500 medlemmar. Arbetskraften består i huvudsak av sjömän och fiskare, det saknas industri i landet.

Vanuatu

Fackföreningsrörelsen bekämpas av en anti-facklig regering, som motsätter sig all dialog med fackföreningsrörelsen. Trots det har de fackliga organisationerna gjort stora framsteg. Inom den privata sektorn finns två stora förbund, inom den offentliga sektorn finns förbund för lärare och sjukvårdspersonal. Samtliga fackförbund tillhör Vanuatu Council of Trade Unions, VCTU. Landets tidigare korrupta regim har ersatts av en mer hederlig regering efter att politiska val genomfördes våren 2002.

Wallis och Futuna

Wallis och Futuna är franska kolonier. Facklig verksamhet finns inom den offentliga sektorn. De anställda kan organisera sig i en av de fackliga organisationer som också finns på Nya Kaledonien, Confédération Général du Travail-Force Ouvrière, CGT-FO.

Västra Samoa

Bankanställda och flygplatspersonal är organiserade inom Western Samoa Public Service Association (PSA). PSA har under senare år försökt att utveckla fackliga organisationer inom den privata sektorn. Det har bland annat resulterat i en lönestrejk på det japanska företaget Yazaki. PSA har också, sedan mitten av 1980-talet, deltagit i kampanjerna mot kärnvapentester. Landet stora fackliga centralorganisation heter Samoa Trade Union Congress (STUC).

Fackliga organisationer: 

Cooköarna: Cook Islands Public Service Association, CIPSA och Cook Islands Workers Association, CIWA. CIWA tillhör Världsfacket ITUC

Franska Polynesien: A Tia I Mua. Organisationen tillhör Världsfacket ITUC

Kiribati: Kiribati Trade Union Congress, KTUC. Organisationen tillhör Världsfacket ITUC

Nya Kaledonien: Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités, USTKE, Confédération Général du Travail-Force Ouvrière, CGT-FO, Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle Calédonie, USOENC, och Syndicat des Travallieurs de Demain, STD. USOENC tillhör Världsfacket ITUC

Salomonöarna: Salomon Islands Council of Trade Unions, SICTU samt Salomon Islands National Union of Workers, SINUW. Ingen av organisationerna tillhör Världsfacket ITUC.

Tonga: Friendly Islands Teachers Association/Tonga Nurses Association, FITA/TNA samt den fackliga centralorganisationen Tonga National Trade Union Congress, TNTUC. TNTUC tillhör Världsfacket ITUC.

Tuvalu: Tuvalu Overseas Seamen's Union, TOSU. Organisationen tillhör inte Världsfacket ITUC.

Vanuatu: Vanuatu Council of Trade Unions, VCTU. VCTU tillhör Världsfacket ITUC.

Wallis och Futuna: Confédération Général du Travail-Force Ouvrière, CGT-FO. Organisation tillhör inte Världsfacket ITUC.

Västra Samoa: Western Samoa Public Service Association (PSA) samt Samoa Trade Union Congress (STUC). Ingen av organisationerna tillhör Världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt