2002-05-08

Nytt nätverk som ska granska svenska företag

Nätverket SwedWatch har bildats för att granska svenska företags verksamhet i utvecklingsländer. SwedWatch:s huvudsakliga strategi är att försöka få uppmärksamhet i media om missförhållanden i svenska företag. Förebilden är NorWatch, ett likartat norskt nätverk. I SwedWatch ingår Forum Syd, Svenska Naturskyddsföreningen, Lutherhjälpen, Framtiden i Våra Händer, UBV, Fair Trade Center, Svenska FN-förbundet och Miljöförbundet Jordens Vänner. Fackliga organisationer i Sverige har valt att inte gå med i SwedWatch. Skälet är att de fackliga organisationerna framför allt vill använda traditionella fackliga kanaler för att påverka företagen. För mer information se: www.swedwatch.org.