Håll dig uppdaterad

Bli gratis prenumerant på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.

Nyheter

Här samlar vi nyheter, opinionsartiklar och debattinlägg.

2018-10-29
De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära regimer.
2018-10-29
Att människor organiserar sig för bättre arbetsvillkor och anständiga löner är en fundamental byggsten för ett inkluderande, välmående och demokratiskt samhälle. De senaste åren uppvisar dock en trend där det blivit allt svårare för fackliga organisationer att verka fritt i flera delar av världen. I en rad länder utsätts fackligt aktiva för repressalier på grund av sitt engagemang för mänskliga rättigheter i arbetslivet, och hindras från att utöva fundamentala rättigheter.
2018-10-26
Ungefär två miljarder människor i världen har mens, ungefär en gång i månaden, i några dagar till en vecka åt gången. På ett liv blir det drygt sex år. Självklart är det en facklig fråga när ungefär halva befolkningen påverkas, under en så stor del av sina liv.
2018-10-22
Detta är historien om hur globala ramavtal kan göra enorm skillnad för arbetstagare hela vägen ner till golvet i multinationella företag och hur svenskt fackligt utvecklingssamarbete dessutom bidragit till att det lyckats.
2018-10-17
Att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter är viktigare nu än på länge. Fackföreningsrörelsen är världens största folkrörelse med sina 207 miljoner medlemmar, ett unikt globalt nätverk av demokratiska organisationer.
2018-10-17
Det är den europeiska plattformen för biståndsorganisationer, CONCORD Europa, som idag släpper sin årliga granskning av EU:s bistånd - AidWatch. Den visar att biståndsnivåerna står stilla och att majoriteten av EU:s medlemmar drar ner på sitt bistånd – Sverige undantaget.
2018-10-11
Vår praktikant Sofia Söderin intervjuar de fackligt aktiva banktjänstepersonerna Miguel från Colombia och Patricia från Peru under den internationella fackliga bankkonferensen som hölls i Lima 25-28 september.
2018-10-05
Vi anländer till cementfabriken på kvällen - jag, Mina, Tul och Bed. Här, på landsbygden tio kilometer utanför staden Ipoh i Malaysia, ljuder en högmäld kör av grodor, paddor och syrsor när mörkret har fallit.

Sidor