Håll dig uppdaterad

Bli gratis prenumerant på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.

Nyheter

Här samlar vi nyheter, opinionsartiklar och debattinlägg.

2002-06-13
Den 17 juni byter LO-TCO Biståndsnämdn kanslilokaler.
2002-06-12
Kränkningarna av fackliga rättigheter i Kina har föranlett Fria Fackföreningsinternationalen att anta ett långt protestdokument inför den pågående sommarsessionen inom FN-organet ILO (International Labour Organisation). I dokumentet redovisas 15 fall av övergrepp.
2002-06-12
Den brittiska journalisten Amardeep Bassey har frigivits efter 20 dagars häktan i Pakistan. Den fackliga journalistinternationalen, IFJ, som kraftfullt protesterat mot häktningen välkomnar frikännandet. Amardeep Bassey arbetar för tidningen Sunday Mecury, baserad i Birmingham.
2002-06-12
Företrädare för Fifa, den internationella fotbollens egen organisation, hävdar att man är den enda globala sportorganisation som aktivt försöker att förhindra barnarbete.
2002-06-12
Den sydkoreanska fackföreningsrörelsen har utlyst den 27 juni till en världsomspännande protestdag till stöd för fängslade fackföreningsaktivister i landet. Orsaken är att ordföranden i den sydkoreanska fackföreningsrörelsen an Byung-ho sitter fängslad tillsammans med 30 andra fackliga ledare.
2002-06-12
Varje dag dör 5000 människor i olyckor på arbetsplatser eller på grund av sjukdomar som de fått genom sina arbeten. Dessa alarmerade siffror presenteras i en ny rapport från FN-organet ILO (International Labour Organisation). Det totala antalet arbetsplatsolyckor är 270 miljoner varje år.
2002-06-12
Motsättningarna mellan de fackliga organisationerna och regeringen i Paraguay har skärpts dramatiskt sedan en demonstrant sköts ihjäl av polis i början av juni. Den fackliga ilskan riktas mot att regeringen "reservationslöst följer påbuden från Världsbanken och Internationella Valutafonden".
2002-05-17
Enligt en ny rapport från FN-organet ILO finns drygt 17 miljoner arbetande barn i Latinamerika och Karibien. Enligt rapporten avslutar mindre än hälften av de arbetande barnen sin grundskoleutbildning. ILO hävdar att barnarbetet både orsakar fattigdom och är en konsekvens av fattigdom.

Sidor