Håll dig uppdaterad

Bli gratis prenumerant på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.

Nyheter

Här samlar vi nyheter, opinionsartiklar och debattinlägg.

2002-09-24
-Facket i Turkiet hade i början av 90-talet 2,5 miljoner medlemmar. I dag är man nere i 1,2 miljoner. Utvecklingen är mycket oroande, sade Ulf Asp, konsult, på LO-TCO Biståndsnämnds seminarium. Han har skrivit en rapport om den fackliga utvecklingen i Turkiet för LO:s och TCO:s räkning.
2002-09-24
-Det är inte lätt att förutsäga Turkiets utveckling. I det landet kan nästan allt hända. Det var inte många som för ett år sedan trodde att parlamentet skulle anta reformlagarna. Nu ser man ut att vara på väg mot ett EU-medlemskap, sade Henrik Liljegren på LO-TCO Biståndsnämnds seminarium om Turkiet. Han har i två omgångar varit ambassadör just i Turkiet.
2002-09-17
– På miljötoppmötet i Rio för tio år sedan var det bara en handfull fackliga representanter från hela världen. Då var det knappast någon som tänkte på sambandet mellan miljö och fackliga frågor. I Johannesburg var vi 300 personer från den fackliga världen. Det var ett enormt lyft!
2002-09-12
Turkiet ansöker om medlemskap i EU. För att möta inträdeskraven har landets regering åtagit sig att bland annat stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna. - Men i praktiken ökar förföljelserna mot civila, sa Tonguc Coban från den turkiska centralorganisationen DISK, vid ett seminarium hos LO-TCO Biståndsnämnd.
2002-09-12
Högsta domstolen har fastslagit att anställda vid Shangri-La hotellet i Jakarta, ska betala 20,7 miljarder indonesiska rupiahs – 2,34 miljoner USA dollar – som kompensation för arbetsgivarens ”skador” efter en lockout av hela arbetsstyrkan i december 2000. Senare avskedades även samtliga 800 anställda. Lockouten var arbetsgivarens svar på protester och krav på att fackliga rättigheter skulle respekteras.
2002-09-11
13 miljoner människor vistas legalt inom EU, men saknar medborgarskap i något av EU-länderna.
2002-09-11
Även de minst utvecklade länderna i världen, de så kallade MUL-länderna, bedriver ofta en som är stor handel i relation till landets BNP. Denna överraskande slutsats presenteras i rapporten The Least Developed Countries Report 2002, utgiven av FN-organet UNCTAD.
2002-09-11
Endast i 15 av världens länder är den fackliga organisationsgraden över 50 procent. Nämligen i Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark, Cypern, Malta, Ungern, Slovakien, Polen, Vitryssland, Ryssland, Bulgarien, Kina och Azerbajdjan.

Sidor