Håll dig uppdaterad

Bli gratis prenumerant på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.

Nyheter

Här samlar vi nyheter, opinionsartiklar och debattinlägg.

2002-10-31
Torsdagen den 31 oktober klockan 12:08 genomförde Kampanjen Rena Kläder en modevisnng på Norrmalmstorg i Stockholm, där obehagliga sanningar om klädbranchen avslöjades.
2002-10-30
En FN-konvention som syftar till att ge skydd för gästarbetare behöver nu bara ratificeras av ett enda ytterligare land för att få statusen av internationell lag. Konventionen ger invandrade arbetare och deras familjer samma rättigheter som invånarna i det land där de arbetar.
2002-10-28
10 000 anställda i företaget LSG Sky Chef, cateringdivisionen inom Lufthansa i USA, har väntat sedan april 2000 på att få slutföra förhandlingarna om ett kollektivavtal.
2002-10-24
Den ekonomiska tillväxten bland de minst utvecklade länderna, så kallade MUL-länder, varierar starkt. De länder som lyckats bäst med att få fart på ekonomin är de som diversifierat produktionen, det vill säga byggt upp förädlingsindustrier och tillverkning av konsumtionsvaror.
2002-10-24
Nu finns flera nya material att beställa från LO-TCO Biståndsnämnds hemsida. Bland annat årets stora version av Kränkningar av fackliga rättigheter. Gå in under fliken ´"Material" så hittar du dem.
2002-10-23
Efter en folkomröstning på Irland sade en majoritet av invånarna ja till EU:s Nicefördrag. En bidragande orsak till valutslaget var, enligt flera av landets politiska bedömare, att den irländska fackföreningsrörelsen bedrivit en hårt kampanj till förmån för ja-linjen.
2002-10-22
Fria fackföreningsinternationalen, FFI, lade den 21 oktober fram nya bevis för att storskaligt slavarbete förekommer i Burma. Videoupptagningar och nedskrivna vittnesmål visar upp en bild av systematiserade människorättsbrott i landet.
2002-10-17
Fackföreningsrörelsen på den afrikanska kontinenten har förlorat medlemmar under den senaste femårsperioden. Medlemsutvecklingen har varit negativ i länder som Tanzania, Ghana, Botswana och Zambia. Även Cosatu i Sydafrika, den afrikanska fackföreningsrörelsens flaggskepp, har förlorat medlemmar.

Sidor