Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Opinion

Viktigare än någonsin att uppmärksamma World Day for Decent Work

2019-10-07

Idag den 7 oktober är det den internationella dagen för anständiga arbetsvillkor – World Day for Decent Work. Det är det tolfte året som dagen uppmärksammas och frågan om anständiga arbetsvillkor är kanske mer angelägen än någonsin.  Som de svenska fackens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete vill vi på Union to Union idag uppmärksamma frågan om att alla har rätt till anständiga jobb med schyssta villkor var än i världen du bor - här har det svenska biståndet en nyckelroll.  

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt för hela samhället – det är centralt för fattigdomsminskning. I FN:s globala mål för hållbar utveckling finns ett särskilt mål för anständiga arbetsvillkor – mål 8. När FN i somras gick igenom framstegen för att nå målet pekades det på att mer arbete behövs för att öka anställningsmöjligheterna (särskilt för unga), minska den informella sysselsättningen, minska löneskillnaden mellan könen och främja säkra arbeten för att skapa fler anständiga arbetsmöjligheter.

Facken runt om i världen har en avgörande roll för att förbättra arbetsvillkoren. Tyvärr är det i allt fler länder livsfarligt att höja rösten för att försvara rättigheter. Under 2018 mördades 53 fackligt aktiva i tio länder och rätten att organisera sig eller bilda en fackförening begränsas i allt fler länder, detta enligt världsfacket ITUC:s rapport Global Rights Index, som släpptes tidigare i år. De kränkningar som sker är mycket oroande och en del av det krympande utrymmet som vi ser för civil samhället runt om i världen.  

Årets tema – investeringar i offentliga sektorn avgörande för ett jämställt arbetsliv

World Day for Decent Work har skapats av världsfacket ITUC och på dagen uppmuntras handling av olika slag för att sätta blicken på vikten av anständiga arbetsvillkor och de fackliga organisationernas viktiga jobba för att uppnå det. Årets tema är ”Invest in care” och handlar om vikten av jämställdhet och lika villkor mellan män och kvinnor genom investeringar i den offentliga sektorn med fokus på vård- och omsorgsyrken. Det är yrken som är undervärderade och ofta karakteriseras av både låga löner och dåliga arbetsvillkor, där majoriteten av arbetstagarna är kvinnor. Och inte nog med att jobben har tuffa villkor, det obetalda omsorgsarbetet hemmavid görs till 70 procent av kvinnor. Behoven av investeringar i sektorn är stora samtidigt som potentialen för jobbskapande är enorm. En granskning som genomförts av ITUC av 6 medelinkomstländer pekar på att en investeringar i vård och omsorg på 2 procent av BNP i dessa länder skulle leda till att 42 miljoner nya jobb skapas.

Sverige kan göra mer – demokratioffensiven ett viktigt verktyg  

Sverige kan och bör fortsätta att spela en viktig roll för att stärka arbetsvillkoren globalt. Idag på World Day for Decent Work vill jag därför uppmana regeringen att göra mer för anständiga arbetsvillkor.

1. Uppfyll åtaganden inom Global Deal - öka fokus på social dialog i biståndet

”Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth”, ursprungligen ett initiativ från Sveriges statsminister Stefan Löfven, är en satsning som handlar om att genom social dialog, det vill säga ett förtroendefullt samarbete mellan aktörerna på arbetsmarknaden, gemensamt hantera möjligheter och utmaningar på den globala arbetsmarknaden. Det är ett viktigt globalt initiativ som sätter fokus på anständiga arbetsvillkor. I partnerskapet uppmanas partnerna att göra frivilliga åtaganden. Ett av Sveriges åtaganden är att öka fokus på social dialog i biståndet. Vi på Union to Union har sett att allt fler strategier som styr biståndet innehåller skrivningar om det men det finns utrymme för förbättring. Kunskapsnivån om frågan varierar mycket bland svenska biståndsaktörer och årets budgetproposition nämnde visserligen Global Deal men vi bedömer att frågan inte får tillräckligt stort utrymme. Vikten av social dialog och arbetsmarknadens parter i biståndet nämns inte alls. Som initiativtagare till Global Deal är det viktigt att Sverige lever upp till sina egna åtaganden – och här finns det mer att önska.

2. Demokratioffensiven bör uppmärksamma fackens viktiga roll

Regeringens demokratioffensiv är en mycket välkommen satsning. I en värld där demokratin och rätten att organisera sig begränsas allt mer kommer detta initiativ särskilt lägligt. Respekt för fackliga rättigheter är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och minskad fattigdom, där människors liv är så pass drägliga att de har möjlighet att agera som aktiva medborgare och stärka ländernas välfärd och utveckling. Vi vet också att det finns ett starkt samband mellan väl fungerande social dialog och ett lands demokratiska utveckling. Med Sveriges satsning på Global Deal förutsätter vi att social dialog och fackens roll som demokratiaktörer särskilt kommer uppmärksammas i demokratioffensiven. Fackföreningar och arbetsmarknadens parter gemensamt är viktiga beståndsdelar för demokratisk samhällsutveckling och det behöver synliggöras i regeringens demokratioffensiv.  

Vi på Union to Union och våra partners är gärna med och bidrar med kunskap och samarbeten av olika slag i det här arbetet. I Sveriges internationella arbete för anständiga arbetsvillkor finns det mycket kunskap att hämta från de svenska facken men också från de globala fackliga organisationerna som totalt samlar 207 miljoner människor runt om i världen.

Sofia Östmark

Kanslichef

Union to Union

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.