Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Som fackligt aktiv i 36 år ser Miguel Remires Gasparón från fackföreningen SINTRABANCOL återigen hur det fackliga arbetet i Colombia kommit att bli förenat med livsfara, trots det ser han optimistiskt på framtiden.
Foto: Sofia Söderin

Vi ger oss aldrig!

2018-10-12

Vår praktikant Sofia Söderin intervjuar de fackligt aktiva banktjänstepersonerna Miguel från Colombia och Patricia från Peru under den internationella fackliga bankkonferensen som hölls i Lima 25-28 september.     

Colombia är ett av världens farligaste länder för fackligt aktiva. 

Colombia är ett land med en historia fylld av konflikter och därför har fredsavtalet som slöts mellan regeringen och FARC-gerillan 2016 varit betydelsefullt.
– Fredsavtalet har betytt mycket för oss, speciellt eftersom det har ett stort socialt innehåll som ger förutsättningar för utveckling på landsbygden och innehåller åtgärder mot klimatförändringar, vilket är förutsättningar för att lösa flera av våra problem, menar Miguel. 

Trots detta är Colombia fortfarande ett av de farligaste länderna att engagera sig fackligt i och enligt ITUC:s rapport från 2018 så mördades 19 fackliga företrädare bara under 2017.

– Hoten kommer främst från paramilitära grupper som anser att fackligt aktiva är ett hot mot dem för att vi kämpar för rättvisa, hotet består även av den utbredda korruptionen i landet vilket gör att rättssystemet inte utreder brotten i tillräckligt stor omfattning, säger Miguel sorgset.


Förutom direkta hot mot enskilda invider finns det även flera strukturella problem som påverkar den fackliga rörelsen i Colombia. Ett av de mest omfattande är att övertyga unga människor att stanna kvar i landet och engagera sig fackligt. På grund av en instabil arbetsmarknad lämnar många unga landet för att arbeta utomlands, vilket gör det svårt för fackföreningarna att rekrytera nya medlemmar.”Somos a resistência” betyder ungefär ”Vi är motståndet”, något som Miguel menar är det viktigaste en fackförening kan göra, att kämpa för arbetstagares rättigheter.

 

En annan utmaning är den stora uppdelningen som finns inom den fackliga rörelsen i Colombia.

- Inom samma bank kan det finnas 20 olika fackföreningar, vilket gör att vi blir splittrade vid förhandlingar och det utnyttjar bankerna, säger Miguel.
Tack vare projektet med UNI Americas har de fyra största fackförbunden inom banksektorn dock kunnat enas om ett eget reformförslag om pensioner som är mer rättvist och som gynnar fler.

Den snabba teknikutvecklingen inom banksektorn leder även till att fler anställda riskerar att bli utan arbete och när arbetsmöjligheterna inom den formella sektorn minskar så tvingas många till den informella sektorn där människor inte har tillgång till ett socialt skyddsnät eller kan spara till en pension.

– Därför är det viktigt att vi ständigt arbetar för en stabil arbetsmarknad, där vi kan skriva kollektivavtal som respekterar våra rättigheter och ger fördelar, summerar Miguel.Trots att Colombia har stora utmaningar kring sin egen fackliga organisering, har Miguel en stark känsla av internationell solidaritet. – Det är självklart för oss i Colombia att hjälpa till med att stötta och utbilda arbetstagare i andra latinamerikanska länder.  


– Trots alla våra utmaningar, tänker jag aldrig sluta kämpa, deklarerar Miguel. Vi gör det här för de nya generationerna och för att andra sektorer ska kunna lära sig av vårt arbete och förbättra sin situation och sin livsmiljö. Därför blir jag glad varje gång jag träffar en ung person som vill engagera sig fackligt, de är framtiden, avslutar Miguel med ett leende.

 

Steg för steg bidrar vi till förändring

 Patricia Salazar Parra inledde sin fackliga karriär med att bilda en egen fackförening och är nu generalsekreterare för fackförbundet SINECREDISCOTIA (facket för anställda vid ScotiaBank) i Peru.

Att vara facklig ledare i Peru är ingen lätt uppgift. Med systematiska kränkningar av arbetstagares rättigheter, en stor informell sektor och låga medlemsantal i facket jobbar Patricia i ständig motvind. Fast tack vare internationellt samarbete ser hon ljust på framtiden.

Enligt ITUC:s rapport sker det systematiska kränkningar av arbetstagares rättigheter i Peru, vilket är något som Patricia bekräftar:
 

– När banken får reda på att du funderar på att gå med i facket så hotar de med att inte förlänga din anställning. Vidare berättar Patricia att det på många banker är svårt att göra karriär och avancera inom företaget om du är medlem i facket.


– Det handlar helt enkelt om att banker här i Peru bedriver direkt anti-fackliga kampanjer som skrämmer folk från att gå med i facket, trots att varje person har rätt enligt lag att gå med i en fackförening, fortsätter Patricia.


SINECREDISCOTIA anordnar manifestationer utanför Scotiabank i Lima för att protestera mot dåliga arbetsförhållanden.

Det underlättar inte att medlemsantalet i fackföreningar i Peru redan är låga. Med hjälp av stöd från UNI och Finansförbundet har fackförbundet SINECREDISCOTIA kunnat bedriva informations och värvningskampanjer där de berättar om de fördelar som fackliga kollektivavtal kan ge på arbetsplatsen samt vilka förbättringar som ett fackligt medlemskap kan ge, både för den enskilda personen men också dennas familj.

– Genom att arbeta fackligt så kan vi genomföra förbättringar inte bara när det gäller arbetet, utan även förbättra det samhälle vi lever i, berättar Patricia.

70 % av arbetsmarknaden i Peru är informell, vilket ytterligare försvårar det fackliga arbetet.

– För att bilda ett fackförbund så måste ett företag ha minst 20 arbetstagare, förklarar Patricia. Den informella sektorn består av många mikroföretag som har få anställda, vilket gör det svårt för dem att organisera sig fackligt och det skapar hemska arbetsförhållanden, menar Patricia.  


Patricia hyllar det internationella arbetet, och poängterar att även om de är få fackligt aktiva i Peru, så har de tack vare UNI stöd av flera tusen aktiva i flera länder runt om världen.

Trots de svåra förutsättningarna så ser Patricia positivt på framtiden. Tack vare det internationella samarbetet med UNI har SINECREDISCOTIA kunnat utveckla sitt fackliga arbete.

 

 

– En av de största framgångarna är att vi har kunnat bilda en federation inom banksektorn där vi samarbetar med 6 andra fackföreningar, det ger oss ökad styrka gentemot bankerna, avslutar Patricia. 

Bild och text: Sofia Söderin 

Fakta/Projektet Strengthening the finance sector in Latin America:
Projektet är ett samarbete mellan Finansförbundet i Sverige och UNI Americas med regionkontor i Uruguay, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Perú. Projektet arbetar med påverkan, samarbete och utbildning så att lokala fackföreningar kan delta i nationella och regionala åtgärder, att undertecknade ramavtal följs, främja jämställdhet och öka andelen medlemmar. 

http://www.uniontounion.org/projekt/60269 

 

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.