Hoppa till huvudinnehåll
Bild

"Vi behöver en konvention mot sexuella trakasserier"

2018-06-27

#Metoo öppnade en damm av vittnesmål om sexuella trakasserier och könsbaserat våld. Trakasserier är globalt problem, som facket med olika verktyg måste arbeta för att motverka, menar världsfacket ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow. Ett av dem är en ILO-konvention.
– Vi måste gå samman för att den ska bli verklighet.

Den globala fackföreningsrörelsen har under flera år jobbat för att en ILO-konvention mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld ska realiseras. Nu ska konventionen diskuteras på ILO:s internationella arbetskonferens i Geneve i juni 2018.  För att sätta press på regeringar runtom i världen att stötta konventionen, driver det globala facket ITUC med start den 14 februari kampanjen STOP.


– Vi vill att alla går samman och deltar i kampanjen för att få genomslag, sa Sharan Burrow, när hon i fredags medverkade via länk på Union to Unions, NFS:s och TCO:s seminarium #Metoo – nordiska fackliga verktyg i ett globalt perspektiv.


Att bryta tystnaden
Burrow menade också att fackföreningsrörelsen måste fortsätta prata om sexuella trakasserier och könsbaserat våld, såväl inom facken som ute på arbetsplatserna.

– Jag är tacksam till alla som vågat träda fram under #metoo. Många som har gått ut och berättat nu har hållit tyst under många år. Vi måste bryta tystnadskulturen.

TCO:s ordförande Eva Nordmark höll med och menade att det är viktigt att våga ta ansvar.

– Tänk vilken kraft om alla 3,5 miljoner medlemmar i den svenska fackföreningsrörelsen skulle säga ifrån varje gång de hörde sexistiska skämt eller bevittnade sexuella trakasserier.

I Finland har #metoo inte fått lika stort genomslag som i Sverige. Enligt Ann Selin, ordförande för finska servicefacket PAM och UNI Global, handlar det dels om att landet har en stark tystnadskultur. Men också om rädsla att förlora jobbet.

– Särskilt gäller det de som på olika sätt har otrygga anställningar.


Fackliga verktyg viktiga
Norska LO:s vice ordförande, Peggy Hessen Følsvik, berättade att #metoo har lett till att sexuella trakasserier har fått en tydligare plats på agendan i Norge, och att fler nu också vågar anmäla.

– Det är viktigt att jobba för en kultur där en känner sig trygg med att anmäla sexuella trakasserier. Det ska finnas bra rutiner och en ska veta vem en kan vända sig till, och vad en ska göra, sa hon.

Saco-förbundet Juseks vd, Magnus Hedberg, var inne på samma spår.

– Det finns fortfarande problem med skam och skuld och många vågar inte anmäla. För att bryta det här behöver vi jobba medlem till medlem. Det handlar om att utrusta medlemmar och fackligt förtroendevalda med fackliga verktyg för att öka medvetenheten.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.