Hoppa till huvudinnehåll

Växande intresse för Just Transition

2019-02-05

Allt fler talar om Just Transiton, ett begrepp som hörs allt mer i klimatdebatten:
– Just Transition handlar om att alla jobb, gamla som nya, ska vara gröna med anständiga villkor utan att arbetstagare eller fack lämnas utanför, förklarade Samantha Smith, chef för Just Transition Centre, vid Union to Unions lunchseminarium ”En grön och samtidigt rättvis värld – hur är det möjligt?”

Ingen kan längre blunda för klimatfrågan. Och allt fler engagerar sig i hur den nödvändiga, både gröna och socialt rättvisa, omställningen ska bli verklighet – även i länder med utbredd fattigdom. Intresset var följaktligen stort för lunchseminariet i ABF-huset i Stockholm, där en spännande panel diskuterade Just Transition.

I december 2018 hölls FN:s klimatmöte COP 24 i Katowice i Polen och Just Transition stod högt på agendan. Många stater skrev under The Solidarity and Just Transition Silesia Declaration som slår fast att den sociala aspekten av en grön omställning är central för att en långsiktig och hållbar förändring ska äga rum.

”Facken måste vara proaktiva”

En av dem som deltog på COP 24 var Johan Hall, LO:s utredare inom klimat-, miljö- och energifrågor. Under Union to Unions lunchseminarium bekräftade Johan Hall att Just Transition har blivit ett vanligt begrepp när klimatförändringar diskuteras och att allt fler inser att det är en viktig del för att reducera utsläppen.

– Inte bara facken pratar om Just Transition, regeringar, investerare och bidragsgivare gör det också. Vi måste låta människor vara en del av omställningen, de kan inte hållas utanför, sa Johan Hall.

Enligt Johan Hall handlar förändringen av ekonomin i grunden om tre olika delar: dels nya jobb i nya sektorer, dels innovationer i traditionella sektorer som stål. Den tredje och svåraste delen är att sektorer måste förändras.

– Ett exempel på detta är kol- och oljeindustrin, här är Just Transition en stor utmaning, sa Johan Hall. Facken måste vara proaktiva och diskutera hur vi kan producera energi på andra sätt med mindre utsläpp. Då kan vi också tala om nya jobb och nödvändig vidareutbildning.

Sida: Klimat och ojämlikhet dominerar

Hur Just Transition ser ut beror på land och sammanhang. Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, var en av deltagarna i lunchseminariets panel och berättade att klimatfrågan är central för Sida, precis som arbetet med mänskliga rättigheter.

Därför är naturligt för Sveriges biståndsmyndighet att arbeta med Just Transition på olika sätt. Sida gör det bland annat genom att stödja fack och arbetsgivarorganisationer i olika länder, men också genom exempelvis utbildning.

– Just Transition handlar om två av vår tids största utmaningar – klimatförändringar och ojämlikhet, fastslog Carin Jämtin.

Investerare kräver Just Transition

Klimatförändringar innebär också en stor risk för investerare, både på kort och lång sikt. Det kan exempelvis handla om torka och att människor behöver flytta från platsen där de bor och arbetar. Allt fler investerare ser också möjligheter och Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar vid kapitalförvaltaren Öhman fonder, berättade under lunchseminariet att de skrev under FN:s principer för hållbara investeringar 2014.

– Just Transtition är det rätta, både moraliskt och från ett investeringsperspektiv, sa Fredric Nyström. Våra klienter kräver det. Omställningen till en fossilfri ekonomi kan stärka en grön tillväxt. Enligt ILO skapar en snabb omställning 24 miljoner jobb. Facken är också stora investerare och det är viktigt att de använder den rollen och möjligheten.

Konkret exempel i Kenya

Ett exempel på en pågående Just Transition-omställning pågår inom transportsystemet i Nairobi i Kenya. I dag fylls staden av minibussar som orsakar trafikstockning och stora utsläpp. De som arbetar inom systemet har inte fasta anställningar utan är en del av den informella sektorn, med osäkra jobb och dålig lön.

Omställningen till ett nytt system, som Kenyas regering kallar för ”Bus Rapid Transit”, innebär större men färre bussar och därmed färre jobb. Nu samarbetare de kenyanska facken med det svenska facket Seko och ITF, den internationella transportarbetarfederationen, för att få till en Just Transition.

Union to Union stöttar projektet och förhoppningen är att en dialog med regeringen ska resultera i nya gröna jobb och bra villkor för de som ska arbeta i det nya transportsystemet.

Text: Beatrice Jansson

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.