Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Rajendra Giri, samordnare för ITFs projekt Union Building in Indian Hubs

Stärkt facklig solidaritet för Indiens utsatta

2020-09-14

Även i Indien slår covid-19:s ekonomiska konsekvenser hårdast mot samhällets mest utsatta. – De har fått ta den största ekonomiska smällen och deras vardagliga kamp för överlevnad har blivit allt svårare. Samtidigt har pandemin även lett till ökad solidaritet, där fackföreningar med mer resurser stöttar dem med mindre, säger Rajendra Giri, som länge varit aktiv inom den indiska fackföreningsrörelsen.  
 

– Pandemin har skapat en allvarlig försörjningskris för migrantarbetare och arbetstagare i den informella sektorn i Indien, men vi ser också en ökad solidaritet, säger Rajendra Giri som är samordnare för Union Building in Indian Hubs, ett samarbete mellan ITF och det svenska fackförbundet Seko.  Projektet drivs med stöd av Union to Union. Rajendra Giri är även biträdande direktör vid Maniben Kara Institute i Bombay. Union to union kontaktade Rajendra Giri, som vi talat med tidigare i maj, för att få en uppdatering kring hur situationen utvecklat sig i landet under de senaste månaderna.

Från dåligt till uselt. Så beskriver Rajendra Giri situationen för majoriteten i Indiens arbetskraft. En regelrätt anställning är här ett undantag, 93 procent tjänar sina pengar inom den så kallade informella ekonomin. Det betyder att de arbetar under mycket osäkra förhållande och står utanför skattesystemet och den reglerade arbetsmarknaden.

Trots att covid-19-virusets spridning är på uppgång i flera större indiska städer har tusentals migrantarbetare börjat återvända, eftersom de inte kan försörja sig i hembyarna. I den trångbodda stadsmiljön ökar risken för smitta, samtidigt som migrantarbetarna lever helt utan socialt skyddsnät.

Fler satsningar på migrantarbetare
Tack vare att fackföreningar varit med i att driva frågan om migrantarbetarnas situation har den fått efterlängtad uppmärksamhet. Enligt Rajendra Giri pågår det just nu i det offentliga samtalet flera kvalificerade diskussioner om migrantarbetarnas villkor och välfärd.

Den indiska regeringen satsar bland annat på statligt subventionerade bostäder i städerna, det sociala skyddsnätet ska utökas och numera kan migrantarbetare folkbokföras i ett nationellt register. En del lokala myndigheter har också gett ett mindre ekonomiskt stöd åt återvändande migrantarbetare.

– Men med tanke på den enorma mängden människor som försörjer sig inom den informella ekonomin är insatserna bara en liten droppe i havet, säger Rajendra Giri. Det behövs många fler initiativ och större ansträngningar för att stärka migrantarbetares välfärd och rättigheter.

Rikstäckande demonstrationer 
De tio största fackliga organisationerna i Indien utgör sedan 2009 en gemensam plattform för att skydda och främja arbetstagarnas intressen. Under de senaste månaderna har fackföreningsrörelsen varit med i rikstäckande demonstrationer med krav till regering och myndigheter.

– Den fackliga rörelsen har också stöttat dem som jobbar i de informella sektorerna genom att bland annat delat ut mat, munskydd och handsprit. Mitt i en stor kris som denna stärker fackföreningarna solidariteten med varandra på olika nivåer.

Utvecklingssamarbetet fortsatt avgörande
I arbetet för att förbättra situationen för grupperna som drabbats hårdast i covid-19-krisens Indien har det internationella utvecklingssamarbetet varit avgörande.  Ett exempel är satsningen på att utveckla fackliga utbildningsprogram på nätet, nu när fysiska möten måste ställas in.

– Genom stödet till partnerorganisationerna i Indien har Union to Union en viktig roll, i det fortsatta samarbetet för att skydda arbetstagarnas intressen och rättigheter, säger Rajendra Giri.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.