Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Louis Hansel / Unsplash

Social dialog visar vägen mot hållbar utveckling

2019-02-15

För att tydliggöra hur social dialog bidrar till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling har världsfacket ITUC och FN-organet ILO sammanställt en ny rapport: The contribution of social dialogue to the 2030 Agenda.

– En mycket viktig rapport, som visar hur social dialog kan stärka rättigheterna för dem som jobbar inom den informella ekonomin, säger Ruben Wågman, policy- och programhandläggare på Union to Union.

Världsfackets nätverk för utvecklingsfrågor, TUDCN, och ILO:s särskilda enhet för social dialog, har i rapporten sammanställt resultat från länder som Argentina, Costa Rica, Filippinerna. Marocko och Kenya.

En av de utmaningar som tas upp i rapporten är situationen för arbetstagare runt om i världen som saknar formell anställning och därmed grundläggande rättigheter. Det betyder att de ofta står utanför sociala trygghetssystem, eftersom arbetsmarknadens lagar och regler sällan tillämpas inom den informella ekonomin.

Verktyg för demokrati

Rapporten är inriktad på hur social dialog kan fungera som en mekanism för att formalisera den informella ekonomin och därmed skapa möjligheter till anständiga arbetsvillkor. Det handlar om att arbetstagare blir erkända som arbetskraft av offentliga myndigheter och arbetsgivare och att de får sina villkor reglerade i avtal och stöd i lagstiftningen.

Rapporten visar också hur social dialog kan ge betydande bidrag gällande konsensusbyggande och hållbarhet i arbetet med strategier och policyer som syftar till formalisering av arbeten, och som i sin tur kan bidra till flera mål inom Agenda 2030.

Här kan det röra sig om olika typer av förhandlingar, överläggningar och informationsutbyten mellan representanter för arbetsgivare, arbetstagare och regeringar, och som är viktiga för att uppnå agendan och FN:s globala mål.

Rapporten poängterar att arbetsmarknadens aktörer ska se social dialog som ett verktyg för demokrati och som en metod för att stötta ansvarstagande institutioner på arbetsmarknaden. Här framhålls även den aktiva och fundamentala roll som internationellt, fackligt utvecklingssamarbete spelar och fortsätter att spela, både för att organisera informella arbetstagare och för att stärka rättigheter.

Fackligt exempel från Marocko

Union to Union har bidragit med ett exempel från utvecklingssamarbetet i Marocko genom ett projekt som drivs av svenska Teaterförbundet för scen och film, det globala facket FIA, och det marockanska facket SMPAD. Här handlar det om hur social dialog gett arbetstagare inom scen-och filmsektorn, som ofta jobbar med osäkra anställningsförhållanden, möjligheter till stärkt organisering och kollektiv förhandling.

– Exemplet från Marocko visar verkligen styrkan i fackligt utvecklingssamarbete, säger Ruben Wågman och fortsätter:

– Fackförbunden i projektet har inte bara lyckats med att uppnå ett erkännande för rätten till organisering utan också lyckats öppna upp hela sektorn i landet för kollektiv förhandling och tillgång till trygghetssystem. För att nå hit har den sociala dialogen varit helt avgörande.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.