Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Social dialog kan bidra till ökad jämställdhet

2019-04-17

För att tydliggöra hur social dialog kan bidra till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden har FN-organet ILO inom ramen för initiativet Global Deal sammanställt en ny rapport: ”The Contribution of Social Dialogue to Gender Equality”

– En mycket viktig rapport som vi är glada att ha varit med och bidragit till. Den visar hur social dialog kan öka jämställdheten på arbetsmarknaden och bidra till att hantera såväl strukturella löneskillnader som könsbaserat våld, säger Ruben Wågman, policy- och programhandläggare på Union to Union.

Rapporten lyfter flera olika teman som berör kopplingen mellan social dialog och jämställhet, såsom kvinnors deltagande inom social dialog, det vill säga inom förtroendefulla samarbeten mellan aktörerna på arbetsmarknaden, löneskillnader och sexuella trakasserier.

En av de utmaningar som tas upp i rapporten är att det råder en utbredd ojämställdhet gällande representation inom såväl arbetsgivarorganisationers som fackförbunds beslutande organ. Detta får i sin tur konsekvensen att frågor som är relevanta för en jämställd arbetssituation inte alltid får den uppmärksamhet som de borde, som exempelvis löneskillnader, uttag av föräldraledighet eller sexuella trakasserier.

Union to Union bidragit till rapporten

Union to Union har löpande bidragit till arbetet med rapporten i nära samarbete med ILO, bland annat genom att lyfta fram exempel från de globala fackens arbete utifrån det underlag som låg till grund för studien Stop gender-based violence at work - the struggle of global unions.

Union to Union har även lyft in aspekter till rapporten som alltför sällan nämns, exempelvis att brist på toaletter och rent vatten på arbetsplatser, dålig kunskap om menshygien och avsaknad av bra mensskydd gör att många kvinnor inte kan arbeta när de har mens. Det får i sin tur konsekvenser för deras framtidsutsikter och inkomst, företagens effektivitet och hela länders ekonomier.

Union to Union har också bidragit till att föra fram vikten av fackliga organisationers betydelse, inte minst i låg-och medelinkomstländer, för att nå en framgångsrik social dialog. Exempelvis när det kommer till att ge kvinnor som arbetar inom informell ekonomi en kollektiv röst, vilket också lyfts fram i rapporten.

– De olika exempel som lyfts fram i rapporten visar hur viktig fackföreningsrörelsen är för att bidra till ökad jämställdhet, säger Ruben Wågman och fortsätter:

– Flera svenska fackförbund arbetar idag aktivt tillsammans med globala partners och partners i låg-och medelinkomstländer för att bidra till en mer rättvis värld för både kvinnor och män. I det arbetet är social dialog och kollektiv förhandling helt avgörande.

 

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.